„Mělo to spád, grády, frčelo to.“

O 21. společenském plesu s předsedkyní Výboru pro kulturu, prezentaci a archivaci zastupitelstva MČ Praha-Vinoř Markétou Kilingerovou.

 

Plakáty s velkým nápisem „21. společenský ples“ ještě ani nebyly vyvěšeny, a paní Hořáková, která ve svém obchodě zajišťovala prodej vstupenek, hlásila pořadatelům VYPRODÁNO. Oproti původním předpokladům se tedy muselo přidat ke stolům tolik židlí, kolik bylo možné, aby se na vinořskou událost roku dostalo ještě o několik zájemců víc…

Samotný večer „ve stylu karibik party“ 2. března 2013 pak vrchovatě splnil a v mnoha ohledech i předčil očekávání návštěvníků a pořadatelů. Interiér sokolovny překvapil originální výzdobou, dvojice moderátorek bezchybně provedla návštěvníky programem, po lístcích do tomboly se jen zaprášilo, vstupy profesionální taneční skupiny i barmanská show perfektně zapadly do nálady, která byla tentokrát opravdu velmi příjemně uvolněná. Tak jako v loňském roce, potvrdil se i letos pozitivní trend: společenský ples bere za svůj kromě vinořských starousedlíků i stále větší počet sousedů, kteří se přistěhovali teprve nedávno.

Příprava byla jako už tradičně v rukou Výboru pro kulturu, prezentaci a archivaci, jemuž od konce roku 2012 předsedá zastupitelka Markéta Kilingerová. A protože je Markéta (spolu s Barborou Maryskovou) i nedílnou součástí moderátorského dua Prima den, stála nejen za celou náročnou organizací akce, ale byla i její velmi vytíženou protagonistkou…

Markéto, můžeš přiblížit čtenářům, jak se vůbec vinořský společenský ples připravuje? Někdo by možná řekl, že jen stačí zatopit v sokolovně, pozvat kapelu a je hotovo…

Tak jednoduché to samozřejmě není, jsou to měsíce příprav, ladění termínu, hledání těch nejvhodnějších hostů a kapely. Do příprav spadá i výzdoba sokolovny, oslovení sponzorů, zajištění tomboly a koordinace prodeje lístků… V neposlední řadě je to program celého večera, který se nesmí podcenit. Druhý den máme ještě dětský karneval, po kterém je třeba všechno uklidit a sokolovnu uvést do původního stavu, aby sportovci mohli začít s tréninkem.

 Jak velký tým lidí se na organizaci plesu podílí? Jsou to jen členové výboru? 

Tady bych ráda byla konkrétní a využila této odpovědi jako poděkování všem, kteří se na organizaci podíleli. Především Janě Česákové Hyklové a Petru Česákovi za tu nádhernou výzdobu celé sokolovny a za technickou podporu. Dále pak Věře Kučerové, Michaele Spěváčkové, Pavlu Hyklovi, Hance Kazilové, Marušce Brothánkové, Robertu Rytinovi, Janě Zacharové, Adamu Šůrovi, Veronice Remenárové a Jitce Stehlíkové. Moc bych si přála, aby nás bylo víc…

Byla jsi sama s průběhem plesu spokojená? Skromnost stranou – jako moderátorky jste s Bárou neměly chybu!

Děkuji:) Dovolím si použít slova našeho člena Pavla Hykla, který fotografuje všechny akce pořádané Výborem a který mě po plese chytil okolo ramen a řekl: „Markéto, já už jsem odfotil nemálo takovýchto plesů, ale ten letošní měl něco navíc. Mělo to spád, grády, frčelo to. Začali jsem v osm, a než jsem se otočil, bylo po půlnoci – a to o něčem svědčí. Fakt povedená akce.“ Já to hodnotím v podstatě stejně. Atmosféra byla uvolněná, a to především díky velkému počtu účastníků z řad mladší generace. A z toho mám asi největší radost. Nejenom že mladí přišli, ale že zůstali až do rána.

Chápu, že teď je čas spíše na rekonvalescenci, ale přemýšlíš už o tématu plesu příštího?

Samozřejmě že máme nějaké nápady, ale raději bych je ještě nechala pod pokličkou. Každopádně se budeme snažit oslovit a uspokojit co nejširší veřejnost, a tak opět zazní rock, country, pop, ale i dechovka.

A závěrem – co připravuje Výbor pro kulturu, prezentaci a archivaci v nejbližší době? Proslýchá se, že se chystá velkolepé pálení čarodějnic…

Přesně tak, organizujeme již potřetí  Pálení čarodějnic pro děti. Autorkami celého programu jsou Lucie Dicková, Jana Zacharová, Jana Bačová Kroftová a Jana Česáková Hyklová. Letos budou děti hledat ztracené mazlíčky čarodějnice Dáši… Věřím, že budou v pátrání úspěšné a že se pak všichni shledáme na fotbalovém hřišti u ohně při opékání buřtů. Vše se ale teprve připravuje, takže mezi námi rádi přivítáme všechny, kdo mají dobré nápady a chtějí našemu výboru pomoci.

Comments are closed.