CYKLOSTEZKY

Vinoř – Kbely

„Golf“ po dlouhém vyjednávání staví asi polovinu trasy podél golfového hřiště, tato část má být hotová do konce září 2018. První a poslední část trasy, kterou realizuje MČ Vinoř, čekají na vydání stavebního povolení na stavebním úřadu ve Kbelích. Potřebné prostředky již má MČ rezervovány, stavět se začne do měsíce od vydání stavebního povolení.

Vinoř – Satalice

Vyhledávací studie na celou trasu cyklostezky „Ctěnice – Horní Počernice“ byla zadána v březnu 2018 a je již prakticky hotová (nyní se připomínkuje). Příští rok budou zahájeny projektové práce. Část cyklostezky „Mladoboleslavská – Satalice“ se již projektuje na TSK, vykupují se pozemky a stavět se má začít v roce 2019.

Zase o velký krok blíže cyklostezce A50

Nedávno jsme obdrželi studii cyklotrasy A50, která obslouží severovýchodní kvadrant Prahy a významným způsobem povede i po katastru Vinoře. Trasa je zajímavá, vede přes Ďáblice, poblíž připravovaného “Lesoparku na Pramenech”, propojí je s Třeboradicemi, Miškovicemi, za nimi se stáčí kolem “Zabitého kopce” a připravovaného Krajinného parku “Havraňák” (nový park mezi Kbely, Letňany a Čakovicemi) do Ctěnic, s odbočkou do Kbel.

Na východ vede cyklostezka po okraji golfového hřiště do Vinoře, dále přes satalický park (PP Satalická bažantnice), vyhlídkovou lávkou přes dálnici D10 do Horních Počernic, kde se napojí na Severovýchodní cyklomagistrálu.

První dva úseky se již projektují, jde o úsek mezi Ďáblicemi a Třeboradicemi a pro nás mnohem zajímavější úsek podél Vinořské ulice na Satalice, jehož součástí bude i nový mostek pro cyklisty. Pokud půjde vše podle plánu, stavět by se mělo začít příští rok na podzim (stavbu realizuje TSK) a celá trasa A50 by mohla být dokončena do 5 let.

Co je pro Vinoř podstatné, finance půjdou z rozpočtu Magistrátu. Ve spojení s již započatou realizací cyklostezky Vinoř – Kbely to přivádí významné cyklostezky přímo do Vinoře, s možností vyrazit bezpečně na hezké výlety, prakticky všemi směry a to po cestách postavených výhradně jen pro chodce a cyklisty.

 

Comments are closed.