O sdružení

Sdružení pro Vinoř chce zprostředkovat obyvatelům Vinoře možnost aktivně se zapojit do utváření kulturního a společenského života v obci. Chce rozvíjet vzdělávací a sportovní aktivity a spoluutvářet kvalitní životní prostředí.

Lidé ze Sdružení pro Vinoř věří, že jedním ze způsobů, jak smysluplně naplňovat poslání sdružení, je vstoupit do komunální politiky a na dění v obci se podílet z pozice zastupitelstva. Proto budou někteří členové sdružení kandidovat v podzimních komunálních volbám. Jaký je volební program?

Jednou z důležitých politických představ Sdružení pro Vinoř je, že by obyvatelé měli mít možnost bezprostředně se zapojit do rozhodování o dění ve Vinoři. K tomu lze využít tzv. komunální plánování, pomocí kterého mohou přímo obyvatelé obce dát najevo, co je nejvíce pálí, kde by měla obec více investovat a které záměry jsou zbytečné.

Jak naše sdružení vzniklo? Neřízeně a spontánně. Tak dlouho jsme se společně vídali při rozličných aktivitách ve Vinoři (zasedání zastupitelstva, koncerty, akce pro děti) a svěřovali si navzájem své více či méně dobré zkušenosti, až jsme si řekli, že spojíme svoje síly. A na akcích i řešení problémů v obci se budeme podílet společně. Nehlásíme se k žádné stranické ideologii. Snad jen k přesvědčení, že správu věcí veřejných je možné vykonávat s citem i rozumem.

Sdružení pro Vinoř je občanské sdružení otevřené všem lidem, kteří se chtějí podílet na rozvoji obce. Členy sdružení jsou jak “echtovní” starousedlíci, tak i obyvatelé noví. Spojuje je zájem o to, jaká Vinoř může být.

Členové a členky

Comments are closed.