Volební program Sdružení pro Vinoř 2018

Preambule: Uplynulé čtyři roky jsme se podíleli na vedení naší městské části. Máme zkušenosti a reálnou představu o problémech. Slibujeme splnitelné.

 

1/ Promyšlený rozvoj MČ se zapojením veřejnosti

 • Zpracujeme plán rozvoje MČ, k tvorbě přizveme i veřejnost
 • Usilujeme o vykoupení budovy Normy do vlastnictví MČ a chceme řešit okolní prostor
 • Usilujeme o vznik společenského sálu a prostoru pro činnost spolků a setkávání seniorů
 • Zapojíme předzámčí a zámek do života obce
 • Zrealizujeme výstavbu sociálního bydlení v Křemílkově ulici
 • Budeme usilovat o zachování pobočky České pošty a zřízení druhého bankomatu ve Vinoři

2/ Modernizace úřadu MČ

 • Personálně posílíme úřad
 • Zajistíme funkční, přehledné a aktuální webové stránky
 • Posuneme úřad technologicky do 21. století

3/ Zeleň a veřejný prostor ve Vinoři

 • Zdvojnásobíme finance na údržbu zeleně a veřejného prostranství
 • Zajistíme jarní a podzimní generální úklid
 • Zrealizujeme nové výsadby
 • Budeme hledat řešení staré ekologické zátěže (lokality kontaminované kadmiem)

4/ Propojení Vinoře s okolím a zklidnění dopravy

 • Podporujeme posílení MHD k metru a přímé spojení na Černý Most a do Čakovic
 • Vybudujeme další chodníky a cyklostezky, které Vinoř propojí s okolím
 • Zajistíme vysokorychlostní internet pro většinu Vinoře
 • Zklidníme dopravu na hlavních komunikacích a zvýšíme bezpečnost chodců

5/ Kultura, sport a spolky

 • Udržíme vysoký standard vinořských kulturních akcí
 • Podpoříme stávající i nové vinořské spolky
 • Zavedeme transparentní rozdělování příspěvků pro kulturu, sport a spolky
 • Vybudujeme nové sportoviště u fotbalového hřiště
 • Dokončíme úpravy hřiště V Podskalí
 • Podpoříme možnost přírodního koupání
 • Budeme podporovat sport pro seniory (zapojení do programu “Buď fit seniore” a “Sportovní hry seniorů”)
 • Založíme tradici Vinořského běhu
 • Podpoříme cyklistiku (závody pro děti na našich nových cyklostezkách a vyjížďky po okolí Vinoře pro všechny zájemce)

6/ Škola a volný čas mládeže

 • Chceme přátelskou a otevřenou školu
 • Podpoříme setkávání rodičů se zástupci školy a dalšími odborníky
 • Budeme komunikovat s teenagery o jejich potřebách a zapojíme je do realizace
 • Podpoříme nově vzniklý vinořský skautský oddíl
 • Podpoříme Vinohru jako alternativu základní umělecké školy

 

… a nadále s Vámi budeme ochotně a otevřeně komunikovat osobně i prostřednictvím naší facebookové stránky.

 

 

Comments are closed.