Volební priority 2014

Sdružení pro Vinoř s podporou hnutí Starostové a nezávislí vstupuje do komunálních voleb 2014 se čtyřletou zkušeností práce v zastupitelstvu. Se třemi zvolenými kandidáty jsme se v roce 2010 stali druhým nejpočetnějším uskupením. Neslibujeme žádná rychlá a snadná řešení, ale dlouhodobou a cílevědomou práci.

O co nám jde?

 1. Zabránit další živelné developerské výstavbě
 2. Otevřít radnici občanům a umožnit jejich větší zapojení do rozhodování
 3. Lépe propojit Vinoř s jejím okolím
 4. Dále rozvíjet kulturní život ve Vinoři
 5. Pečovat o kvalitní školství a smysluplné mimoškolní vyžití dětí

Jak chceme bránit další živelné developerské výstavbě?

Stanovíme podmínky pro další výstavbu ve Vinoři. Developerské projekty se musí podřídit prioritám a potřebám naší městské části. Jde především o:

  – Respektování charakteru stávající zástavby (zejména pokud jde o výšku, vzhled a kapacitu nových budov)
  – Naplňování potřeb obce a účast na rozvoji infrastruktury (školky, chodníky, autobusové zastávky atd.)
  – Funkční propojení nové výstavby se stávající

Co znamená „otevřená radnice“ v našem pojetí?

  – Veřejné diskuze o důležitých projektech dalšího rozvoje Vinoře
  – Srozumitelné informování o přípravě, vyhodnocení a realizaci veřejných zakázek
  – Zveřejňování všech smluv uzavíraných městskou částí
  – Schvalování všech výdajů nad 50.000 Kč zastupitelstvem městské části

Jak si představujeme propojení Vinoře s jejím okolím?

  – Spolupráce se sousedními městskými částmi a obcemi ve všech oblastech společného zájmu
  – Přímé propojení veřejné dopravy se Satalicemi a Čakovicemi
  – Vybudování cyklostezek a chodníků pro pěší, zejména do Kbel a do Ctěnic

Jak dále rozvíjet kulturní život ve Vinoři?

  – Navázáním na práci našich zastupitelů ve Výboru pro kulturu a podpora tradičních kulturních a společenských akcí (Vinořský vandráček, Vinořský advent, Čarodějnice, plesy, lampionové průvody a další)
  – Podporou smysluplných aktivit dalších organizátorů (spolková činnost, hudební koncerty, divadelní a filmová představení)
  – Zajištěním důstojného místa pro pořádání společenských akcí (např. možnost účasti městské části na rekonstrukci sokolovny)

Co znamená péče o kvalitní školství a smysluplné mimoškolní vyžití dětí?

Městská část Vinoř jako zřizovatel by se měla aktivněji podílet na koncepci a směřování školy, zajistit větší otevřenost školy vůči žákům, rodičům a veřejnosti.

  – Škola, která děti baví, motivuje a připraví je na život v moderní společnosti
  – Smysluplné a různorodé kroužky pro děti
  – Mimoškolní aktivity a prostor pro trávení volného času starších dětí a mládeže

Naše sdružení bylo před těmito volbami osloveno pražským hnutím Starostové a nezávislí a byla mu nabídnuta podpora a spolupráce na celopražské úrovni. Rozhodli jsme se tuto spolupráci přijmout.

Proč spolupracujeme s hnutím Starostové a nezávislí?

  – Chceme mít na regionální i celopražské úrovni silné a důvěryhodné partnery
  – Máme stejný cíl: posílení příjmů i pravomocí městských částí a spravedlivější rozpočtové určení daní
  – Máme stejný pohled na potřebu průhledné správy věcí veřejných
  – Máme stejný zájem na podpoře veřejné dopravy (vlakové i MHD) a veřejného prostoru v našem okolí

Comments are closed.