Pozvánka na jednání o Rezidenci Vinoř 27. 1. 2011

Ve Vinoři se chystá nová výstavba bytových domů

V lokalitě Na Dlouhých se plánuje nový developerský projekt – několik rodinných domů a tři vícepodlažní bytové domy. Pokud si Vinoř nevymůže jinak, získá obec tři nové dominanty.

Čtyřpodlažní domy se zvýšeným přízemím mají vzniknout na poli kousek od fotbalového hřiště. Výška domů a fakt, že budou postaveny „na kopci“, povedou k tomu, že domy převýší veškerou ostatní zástavbu i stromy a stanou se dominantou viditelnou zdaleka. Kromě estetického problému bude muset Vinoř řešit další nesnáze – např. s kapacitou školky a školy.

Že jste o tom dosud neslyšeli ani nečetli? Vinoř bohužel na svém webu nezveřejňuje zápisy ze zasedání zastupitelstva, což občanům ztěžuje sledovat, co se v zastupitelstvu schválí.

Pozoruhodné je, jak minulé zastupitelstvo k nové výstavbě přistoupilo. V dubnu 2010 zastupitelstvo na svém zasedání projekt nové výstavby odmítlo. Úřad ale toto rozhodnutí na stavební úřad v Kbelech nezaslal. Stavební úřad tedy nemohl přihlédnou ke stanovisku obce, na jejímž území bude výstavba probíhat.

V září 2010 se zastupitelé touto výstavbou zabývali opět. A asi zapomněli, na čem se v dubnu usnesli, a souhlasili s tím, aby se nový bytový komplex napojil na kanalizaci a veřejné osvětlení Vinoře. Souhlasili také s tím, aby nákladní automobily po dobu stavby mohly projíždět Dubanskou ulicí.

Co s tím?

Přijďte ve čtvrtek 27. 1. 2011 od 18 hodin do informačního centra Na Rychtě v Chaltické ulici a přesvědčte své zastupitele, aby se proti výstavbě v této podobě postavili. Nemělo by to být pro ně nic složitého. Zastupitelé zvolení za Sdružení pro Vinoř totiž předkládají návrh, kterým zastupitelé zruší zářijový souhlas, vysloví nesouhlas se stavbou a uloží starostovi, aby zaslal přijaté stanovisko na stavební úřad do Kbel.

Na samém konci tohoto měsíce totiž kbelský stavební úřad o stavbě rozhodne. A buď ji schválí tak, jak ji navrhuje developer, nebo s přihlédnutím na přijaté stanovisko Vinoře řízení prodlouží. Pak by Vinoř měla mít šanci prosadit alespoň to, aby plánová výstavba respektovala výškovou hladinu stávající zástavby.

Vinoř by zároveň získala možnost dohodnout se s developerem na podmínkách výstavby, které budou výhodné nejen pro něj, ale také pro městkou část. Současná podoba projektu je totiž pro Vinoř nevýhodná v mnoha ohledech. Výstavba natrvalo změní vzhled Vinoře. Zatíží nejbližší okolí dopravou, protože se nepočítá s přímým napojením na Mladoboleslavskou, ale doprava bude směřována přes Bohdanečskou. Výstavba obci přinese velké problémy s již dnes nedostačující kapacitou čistírny odpadních vod, kapacitou školky a školy, s vytížením MHD a podobně.

Poslední šance na změnu je právě teď. Přijďte na zasedání zastupitelstva nebo napište vedení obce.

Comments are closed.