Otevřená radnice 3.0?

Na zápis z jednání vinořského zastupitelstva jsem se chtěl poprvé podívat někdy v roce 2010. Na webu úřadu jsem nenašel nic. Později jsem se dozvěděl, že do zápisů mohu nahlédnout, pokud se na úřad dostavím fyzicky. Vyžádal jsem si je podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Psány byly tak nevstřícně, že jsem se skoro nic nedozvěděl.

Že se to musí změnit, jsem cítil nejen já, ale i další lidé, kteří se tou dobou formovali kolem vznikajícího Sdružení pro Vinoř. Kolem dostupnosti informací o dění ve Vinoři se točil celý jeden obsáhlý bod programu SPV do tehdejších komunálních voleb 2010. Po volbách, kdy se do zastupitelstva dostali tři naši kandidáti, jsme prosadili pravidelné zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva.

V dalších volbách v roce 2014 jsme chtěli, aby se transparentnost rozhodování posunula ještě dál. Díky tomu, že se do zastupitelstva dostali čtyři naši zastupitelé a stali jsme se koaličními partnery, mohli jsme na tom začít pracovat.

Od roku 2014 se uskutečnilo hned několik veřejných projednání, například jednání o podobě veřejného prostoru (zdravotní středisko, okolí Normy), k přípravě developerského projektu nebo k řešení dopravní situace. Také jsme se ve Vinoři ptali lidí, co je nejvíc pálí a co je naopak ve Vinoři těší, abychom nepřehlédli nějaké téma, které my v SPV nevidíme nebo nevnímáme tak palčivě.

Po roce 2014 se také hodně změnila samotná jednání zastupitelstva. Hlavně pod taktovkou Michala Biskupa došlo k jejich „zlidštění“. Jedná se o výměně parcel? Dříve byste z názvu bodu nevykoukali ani parcelní číslo. Nově to během jednání zastupitelstva vidíte přímo na mapě promítané na zeď. Bavíme se o nebezpečné křižovatce, pronájmu obecního bytu, změně územního plánu? Tady je to na mapě, tady jsou fotky, tabulky s čísly a tady text navrhovaného usnesení. Přehledně, vstřícně.

Novinkou je, že Vinoř zveřejňuje všechny smlouvy, které uzavírá (například jedna z posledních je na údržbu zeleně ve Vinoři). A v neposlední řadě se nám také podařilo prosadit, že všechny významnější výdaje schvaluje po veřejné diskuzi zastupitelstvo.

Takže tohle všechno máme a je to fajn. Je tedy hotovo?

Není. Chceme něco udělat s webem Vinoře, který není moderní a hlavně dlouho trvá, než se na něm nové informace objeví. Chceme, aby byl snadno aktualizovatelný, a mohl tak sloužit i jako zdroj důležitých a aktuálních informací i při krizových situacích (a že nám tu ve Vinoři stále něco hoří). Aby byl přehledný a přívětivý.

Chceme, aby se úřad MČ naučil komunikovat na sociálních sítích, které jsou pro zvětšující se skupinu lidí důležitým informačním kanálem.

A chceme víc a lépe zapojovat do rozhodování o důležitých věcech občany Vinoře. Na tom práce hned tak neskončí.

Martin Mach Ondřej

Comments are closed.