Michaela Spěváčková

rok narození: 1969
mail: michaela.spevackova (zavinac) seznam.cz

Třináctým rokem pracuji jako učitelka v místní mateřské škole, kde se navíc věnuji výuce angličtiny předškolních dětí. Ve Vinoři žiji patnáct let, jsem matka šestnáctiletého syna. Můj volný čas vedle vlastních aktivit a zájmů vyplňuje práce pro Kulturní a školskou komisi při MÚ Vinoř, jejímž členem jsem od roku 2002. Každoročně se tak spolupodílím na realizaci společenského plesu, dětského karnevalu, lampionového průvodu, drakiády a v květnu tohoto roku jsem připravila výstavu dětských výtvarných prací “Maminka očima našich nejmenších”. V budoucnu hodlám nadále pracovat pro kulturní komisi a věnovat se práci s dětmi. V zastupitelstvu se zaměřím na vytvoření prostoru a náplně volnočasových aktivit našich dětí.

Comments are closed.