Aby obec byla otevřená a transparentní

Úřad i zastupitelstvo městské části Praha – Vinoř musejí být natolik vlídné a otevřené instituce, aby se na ně každý mohl s důvěrou a bez obav obrátit.

Proto prosadíme:

– pravidelné zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva včetně přehledu hlasování jednotlivých členů zastupitelstva na internetových stránkách www.praha-vinor.cz;

– zachování prodloužených úředních hodin úřadu městské části Praha – Vinoř nejméně jeden den v týdnu po celý kalendářní rok;

– zpřehlednění struktury internetových stránek obce;

– poskytování aktuálních informací z úřadu městské části Praha – Vinoř občanům prostřednictvím místního rozhlasu, internetu, tištěného zpravodaje a také SMS zpráv;

– u projektů realizovaných z peněz obce důsledné vypisování výběrových řízení se zveřejněním všech nabídek a zdůvodněním výběru vítězného dodavatele;

– hospodaření obce s vyrovnaným rozpočtem včetně maximálního využití grantů poskytovaných hl. m. Prahou, ministerstvy a nadacemi;

– jednání s Českou poštou, s. p. o prodloužení otevírací doby vinořské pošty, např. v sobotu
od 8.00 do 10.00 hod;

– v případě vzniku pracovní pozice zřizované úřadem městské části Praha – Vinoř bude při výběrových řízeních jedním z kritérií znalost místních poměrů a vztah k obci.

Garant: Daniel Vlasák

Comments are closed.