Jak se volí v komunálních volbách

Každý volič obdrží jeden volební lístek a má k dispozici tolik hlasů, kolik má členů zastupitelstvo dané obce, kde volič volí. Hlasy může rozdělit mezi více kandidátek a na volebním lístku uděluje křížky před jmény celých kandidátek či jednotlivých kandidátů.

PŘÍKLAD: Představte si, že volíte v malé obci, kterou vede 7 zastupitelů. Můžete tedy udělit maximálně 7 hlasů.

Zákon umožňuje 3 způsoby vyplnění volebního lístku:

Metoda 1, tzv. velký křížek: vybrat celou jednu kandidátku a dát jí jeden křížek u jejího názvu, tím kandidátce připadne všech 7 hlasů*

Metoda 2: vybrat maximálně jednu kandidátku (metoda 1) a rozdělit až 6 zbylých hlasů mezi členy ostatních kandidátek**

Metoda 3: rozdělit 7 hlasů mezi kandidáty různých kandidátek

*Sedm hlasů kandidátka dostane pouze tehdy, kdy je na ní 7 kandidátů. Pokud by na kandidátce bylo např. 5 kandidátů, kandidátka dostane pouze 5 hlasů.

**Pokud zvolíte metodu 2, tedy udělíte velký křížek jedné kandidátce a několik hlasů rozdáte ještě kandidátům z jiných kandidátek, mějte na paměti následující: kandidátce s velkým křížkem se od zdola odečítá tolik hlasů, kolik udělíte jiným kandidátům z jiných kandidátek.

Preferenční hlasy fungují jinak než ve volbách do Sněmovny. Hlasy se sčítají primárně podle stran a mandáty se přidělují podle pořadí na kandidátce. Aby kandidát přeskočil z nižších pozic na kandidátce na první místo, musí získat o 10 % více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na kandidáta.

Pokud vyberete jednu stranu a zároveň křížkujete členy její kandidátky, preferenční hlasy se vůbec neberou v potaz – opět platí, že mandáty se rozdělují dle pořadí na kandidátce.

Není vám to stále jasné? Vyzkoušejte si simulátor volebního lístku na http://volby.rovnou.cz/.

Comments are closed.