Aby Vinoř nepostihl žádný zásadní průšvih

Rizik, ohrožujících dobrou budoucnost obce, je víc než dost:

– Kolem Vinoře má vést severní dálniční obchvat Prahy, plánuje se masivnější využití letiště v Letňanech a bezprostřední vliv má i vojenské letiště Kbely.

– Na rozsáhlém území mezi Vinoří a Kbely má vzniknout velké golfové hřiště, nebo lesopark. Bohužel se některé firmy pokoušejí změnit územní plán a realizovat zde bytovou výstavbu.

– Obce Přezletice, Jenštejn a některé sousední městské části plánují podpořit masivní bytovou výstavbu v řádu tisíců bytových jednotek ve svém katastru. Například Přezletice však nedisponují vlastní občanskou vybaveností, dá se tedy očekávat masivní nápor nových obyvatel na naši školu a školku, zdravotní středisko či hřbitov.

U všech těchto projektů je zapotřebí v maximální míře vstupovat do správních řízení a komunikovat se zodpovědnými osobami. Jenom tak je možné vyhnout se možným negativním dopadům na Vinoř a její obyvatele.

V zastupitelstvu proto budeme:

– aktivně sledovat změny vlastnických práv u významných pozemků, oslovovat developery a projektanty již ve fázi vzniku projektu, komunikovat a spolupracovat s nimi v době, kdy je změna ještě možná;

– v průběhu staveb dohlížet na dodržování přepisů o znečistění a nepřekračování hlukových limitů pro výstavbu;

– prosazovat minimalizaci stavebních prací o víkendu a úplné vyloučení práce v noci;

– vytěsňovat staveništní dopravu mimo stávající obydlené části;

– zamezovat vydávaní výjimek pro plánované projekty (zejména pak pro budování parkovacích stání na ulicích, místo v suterénech nových bytových domů, či výjimek umožňujících minimalizovat  plochu zeleně kolem nových staveb);

– spolupracovat s okolními městskými částmi a obcemi středočeského kraje (Přezletice a Jenštejn), s cílem předejít problémům při využívání infrastruktury Vinoře obyvateli sousedních obcí.

Garant: Michal Biskup

Comments are closed.