První zasedání nového zastupitelstva 24. 11. 2010

Zasedání zastupitelstva 24. 11. 2010

Na veřejném jednání zastupitelstva MČ Praha 9 – Vinoř dne 24.11.2010
byli voleni členové finančního a kontrolního výboru. Ve finančním
výboru, vedeném Josefem Ducháčkem z ODS, zasedne za Sdružení pro Vinoř
Ondřej Matyáš. Kontrolní výbor je v tuto chvíli tvořen výhradně členy
našeho sdružení: předsedá mu Markéta Kilingerová a dalšími dvěma členy
jsou Michal Biskup a Daniel Vlasák.

Vedení radnice tvrdí, že tříčlenný kontrolní výbor je v souladu se zákonem o obcích. Podle našeho názoru se ale počet členů kontrolního výboru ve Vinoři má řídit zákonem o Praze (zřízení výborů viz paragraf 100, stanovení počtu členů viz paragraf 78), který požaduje nejméně pětičlenný výbor. Požádali jsme proto o nominaci dalších dvou členů zastupitele za KDU-ČSL a ČSSD. Definitivní podobu by tedy měl získat kontrolní výbor na příštím
veřejném zasedání dne 14. 12.

Návrh na zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva, který se naši
zastupitelé snažili prosadit na posledním jednání 24.11., nebyl schválen.
Z úst pana starosty Františka Švarce a následně i dalších
zastupitelů z řad ODS zazněla obava z toho, že by mohly být
zveřejněny citlivé údaje a naše MČ by mohla čelit žalobám a soudním
procesům. Jakkoliv se tento postoj může jevit jako relevantní, je třeba
upozornit na to, že:
a) naprostá většina pražských městských částí a sousedních obcí tyto
záznamy zveřejňuje, neboť při dodržení minimálních opatření na
odstranění citlivých dat v zápisech žádné podstatné nebezpečí nehrozí, a
b) vinořská ODS má ve svém programu tento bod: “pokračovat ve zlepšování
služeb úřadu
, abyste mohli své záležitosti v ještě větší míře vyřizovat
on-line, abyste např. v případě nemoci nemuseli vy za úředníkem, ale aby
přišel úředník za vámi apod
.”. Zamítnutím našeho návrhu se ODS tohoto
předsevzetí ve značné míře zříká – kvůli nahlédnutí do zápisů z jednání
zastupitelstva musí vinořští občané i nadále docházet osobně přímo na
úřad.

Comments are closed.