René, já a Rudolf chodíváme na golf…

V úterý 13.1.2013 proběhla schůzka zástupců Vinoře a firmy Golf Vinoř a.s., která bude stavět golfové hřiště mezi MČ Kbely a Vinoř. Jednání přineslo několik zajímavých informací, o které se s vámi rád podělím.

Pokud vše dobře dopadne, výstavba by měla začít někdy na jaře 2015 a trvat něco přes rok. Hřiště bude rozděleno na 9 jamek pro „amatéry“ s vysokým handicapem a 18 jamek pro ty „zručnější“. Amatérská část bude blíže k Vinoři. Nicméně diskuze odhalila i některá méně radostná zjištění.

Osobně vnímá jako nejdůležitější tyto tři:

1. Investor není moc ochoten naslouchat požadavkům městské části a omezit stavební práce na nějakou rozumnou dobu. Pokud budou jezdit buldozery, skrejpry, dumpery, bagry a jiné obrovské stroje od 6 hodin ráno (nebo nedej bože ještě dříve), tak je to budíček pro celé sídliště Bemett, Sekyra i Ekospol dohromady. Chápu argumentaci investora, že pronájem je drahý, ale budit třeba malé děti v 6 hodin ráno, klidně i v neděli a to celé pod dobu klidně půl roku, je celkem neakceptovatelné.

2. Zamýšlený „obchvat“ Vinoře, náhrada za původně plánovanou prodlouženou ulici Dražkovskou, má dost na kahánku, protože zamýšlená varianta za fotbalovým hřištěm se výstavbou golfu výrazně vzdaluje. Mezi golfem a fotbalovým hřištěm zůstane asi 7 metrů, což na obousměrnou komunikaci s chodníky prakticky nestačí. V tomto případě je v tom investor nevinně, protože postupuje v souladu s platným územním rozhodnutím, ale pokud by chtěl, mohl by pár metrů Vinoři uhnout, protože v inkriminovaném místě je jen konec odpalové louky.

3. Bilance přesunu hmot (což zjednodušeně řečeno znamená převážení hlíny), je údajně vyrovnaná, tak že co na jedné straně vytěží při výstavbě rybníčku, použijí na druhé straně na kopec. Nicméně pro vyplnění bunkeru a provzdušnění zeminy, bude třeba navézt obrovské množství písku. Zástupce Golf Vinoř a.s. nevěděl přesně kolik, ale má se snad jednat o desítky tisíc tun a písek by se měl vozit z pískovny ve Staré Boleslavi. To by znamenalo stovky plně naložených kamionů projíždějících celou Vinoří od Podolanky až po odbočku na stavební komunikaci, která bude uprostřed mladoboleslavské za Vinoří. Toto si dost dobře nedokážu představit, vedlo by to k významné destrukci vozovek, nehledě na hluk, prach a zvýšenou dopravu v celé Vinoři.

Ale máme i dobré zprávy… Investor golfu souhlasí s cyklostezkou Vinoř-Kbely, chodníkem Vinoř – Ctěnice a areál golfu má být průchozí pro veřejnost v přibližné trase současné polní cesty mezi Bohdanečskou a Mladoboleslavskou ulicí. Teď to jen dostat do nějaké písemné, závazné formy. Také je slibována možnost zapojení dětí z Vinoře k tréninku golfu v rámci školní docházky a zpřístupnění restaurace, která v areálu vznikne.
Zároveň jsme požádali investora o větší osvětu ve Vinoři, takže do nadcházejícího Vinořského zpravodaje má být vložen informační leták o golfovém hřišti a v únoru proběhne veřejné představení finální podoby projektu a debata s občany Vinoře.

Pokud budou obě strany, jak investor tak městská část chtít, může výstavba proběhnout s minimálním dopadem na okolí a může vzniknout krásné hřiště přinášející radost oběma stranám. Bohužel se nedá ani vyloučit varianta, že se výstavba stane noční můrou pro okolí a hřiště pouze místem schůzek pár privilegovaných. Uvidíme a pokusíme se udělat maximum pro tu první variantu, nicméně hojná účast na debatě s investorem koncem února může věci hodně pomoci. Je rozdíl, zda za věc bojuje starosta a místostarostové, nebo i stovky lidí z okolí.

Michal Biskup, 1. místostarosta MČ Vinoř

Comments are closed.