Tomáš Vlček

Mým největším přáním je živý zájem obyvatel o dění v jejich obci.

Klíč k tomu vidím v lepší komunikaci – stručné a jasné, avšak nezjednodušující informace jsou základem.

Nabízet možnosti dalšího vývoje a zároveň dávat prostor pro vyjádření se k nim.

Informovaný občan je občan sebevědomý. Každého z nás zajímá, jaké je místo, ve kterém žijeme – podílejme se na změně společně.

Comments are closed.