Ivana Zikmundová

Ve Vinoři bydlím necelých 10 let a cca 8 let jsem členem Sdružení pro Vinoř.

Pracovala jsem 10 let na dětské kardiochirurgii a ARO v motolské nemocnici. Nyní pracuji ve farmaceutické firmě jako koordinátorka projektů.

Měla jsem možnost také zblízka poznat Václava Havla (za což jsem nesmírně vděčná), neboť jsem pracovala v Kanceláři prezidenta republiky jako tajemnice Dagmar Havlové.

Co chci změnit? Pokud se podaří realizace seniorských bytů ve Vinoři, pak by MČ měla poskytovat i pečovatelskou službu nebo ji alespoň zajišťovat v sounáležitosti s  pečovatelskou agenturou.

Pomáhat a případně psychicky podpořit rodiny pečující o imobilní, nemocné staré lidi – své rodiče, prarodiče.

Přemýšlím, jak pomoci rodičům s hlídáním dětí, které u nich váhají s očkováním (nebo ze zdravotních důvodů se očkování musí odkládat), a které tedy nevezmou aktuálně do školky.

Chci se zapojit do jakékoli organizační činnosti v návaznosti na stavbu a činnost nového sportovního centra a dalších projektů.

Comments are closed.