Volební program 2022

1/ Rozvoj MČ

 • ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO: Středisko zrekonstruujeme, rozšíříme kapacity o další ordinace a nové specializace, díky výtahu bude středisko bezbariérové
 • OKOLÍ NORMY: Parkoviště dostane nový povrch, vznikne bezpečnější výjezd včetně přechodu, vybudujeme napojení pro pěší ke kavárně pod Normou
 • ŠKOLA: Na školním dvoře vybudujeme sportoviště pro potřeby školy i veřejnosti, prosadíme variantu s podzemním parkováním pro zaměstnance školy
 • VINOŘSKÉ NÁMĚSTÍ A PŘEDZÁMČÍ: Prostory propojíme a oživíme, v zámeckém dvoře vznikne nové veřejné prostranství, opravená budova tzv. kovárny poskytne řadu možností pro služby
 • ZÁMEK: Dál povedeme jednání o jeho využití a podpoříme návrat do života MČ
 • HŘBITOV: Zahájíme opravu hřbitovní zdi, vybudujeme kolumbárium, upravíme cesty

2/ Zeleň a veřejný prostor ve Vinoři

 • Budeme pokračovat ve výsadbách dřevin, v péči o aleje, vysadíme další květinové záhony
 • Vybudujeme polozapuštěné kontejnery na řadě míst a chráněná stání pro odpad
 • Budeme usilovat o zlepšování kvality vody ve vinořských rybnících ve spolupráci s rybáři i dalšími odborníky

3/ Propojení Vinoře s okolím a zklidnění dopravy

 • Vznikne nová cyklostezka do Kbel, do Horních Počernic a další za Ctěnicemi směrem na Miškovice
 • Vytvoříme nové pěší propojení s Přezleticemi a Podolankou
 • Umístíme semafory na křižovatce u Černínů, vyřešíme přecházení na křižovatce u úřadu
 • Budeme podporovat tunelovou variantu pražského okruhu v okolí Vinoře

4/ Vinoř všech generací

 • Vybudujeme denní stacionář pro seniory
 • Budeme pokračovat v úzké spolupráci se školou
 • Podpoříme rozvoj základní umělecké školy ve Vinoři
 • Budeme podporovat vinořský skautský oddíl
 • Ve vhodné lokalitě vybudujeme skatepark
 • Rozjedeme spolupráci se sociálním pracovníkem, který se bude věnovat seniorům, mládeži a ohroženým rodinám

5/ Kultura, sport a spolky

 • Nadále budeme prostřednictvím Komunitního centra Vincent nabízet širokou škálu aktivit pro všechny věkové skupiny
 • Podpoříme vinořské spolky a budeme pokračovat v transparentním rozdělování příspěvků na jejich činnost
 • Budeme pokračovat v úzké spolupráci s okolními obcemi, partnerskými městy a  soukromými subjekty na kulturních akcích (Ctěnický hudební festival aj.)
 • Podpoříme stávající sportovní oddíly i celkový rozvoj sportu

Comments are closed.