Utajená revitalizace v Podskalí 29.11.2011

Včera, v den konání posledního zastupitelstva, vylepil někdo na lampu veřejného osvětlení v ulici V Podskalí oznámení, že 4.11.2010 podala firma Pro Consult s.r.o., zastoupená ing. Vosátkou návrh, na jehož základě bylo 13.4.2011 zahájené územní řízení na akci:

REVITALIZACE ÚZEMÍ UL. V PODSKALÍ- VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (místní označení louka).

V plánu jsou následující úpravy:

  • zřízení nového umělého povrchu stávajícího asfaltového hřiště
  • stavební úpravy pěších cest
  • nové veřejné osvětlení
  • nové dětské hřiště
  • stavba nového dřevěného můstku přes potok v místě prodloužení spojovacího vnitřního krátkého chodníku uvnitř stávajícího okruhu

Veřejné ústní jednání, kde bude možné se k návrhu vyjádřit, případně uplatnit námitky, se koná dne 30.11.2011 ve středu v 10h na stavebním úřadě ve Kbelích (Železnobrodská 825). SPV zkusí na toto jednání vyslat svého zástupce, abychom mohli případným zájemcům nabídnout bližší informace (o zahájeném územním řízením na úřední desce ÚMČ Praha Vinoř dosud není  jediná zmínka).

Comments are closed.