Robert Rytina

robert_rytinarok narození: 1974
mail: vr (zavinac) vratelier.cz

Od roku 2004 vedu vinořské výtvarné studio VR Atelier založené mým otcem Václavem Rytinou a zabývám se grafickou úpravou knih a propagačních materiálů. Připravujeme a tiskneme zde také plakáty a letáky pro kulturní a společenské akce, které se ve Vinoři a jejím okolí pořádají.

Mám manželku a dvě děti, ve Vinoři žiji od svého narození. V roce 2010 jsem byl za Sdružení pro Vinoř zvolen členem zastupitelstva MČ Praha-Vinoř. V letech 2010-2011 jsem vykonával funkci přededy Výboru pro životní prostředí, po celé volební období jsem se podílel na práci Výboru pro kulturu, prezentaci a archivaci. Mezi projekty, jež jsem pro tento výbor připravoval, patří řada koncertů všech ročníků Vinořského adventu, česká premiera písní Giacoma Pucciniho v roce 2012 a koncertní provedení Verdiho opery „Jana z Arcu“ v roce 2013.

Za úspěšné považuji i kulturní události, pořádané od roku 2011 Sdružením pro vinoř: koncerty Jiřího Schmitzera, Jana Budaře a Lenky Dusilové, divadlní představení společnosti „MaléHry“ a akci „Vinoř a film“ s přednáškami a promítáním filmů v sokolovně.

Mezi mé záliby patří cestování, klasická a muzikálová hudba. Od roku 2012 jsem členem redakční rady informačního serveru Opera Plus, kde pravidelně publikuji články a recenze s hudební tematikou. V roce 2013 jsem se stal tajemníkem Klubu přátel Josefa Masopusta, který pečuje o české sportovní legendy a rozšiřuje povědomí o nich zejména mezi mladou generací.

V zastupitelstvu bych se rád i nadále věnoval dalšímu rozšiřování nabídky kulturních, sportovních a společnských akcí ve Vinoři, ale i hledání možností užší spolupráce mezi okolními mětskými částmi a obcemi.

Comments are closed.