Abychom věděli, jak se bude Vinoř rozvíjet

Zásadním tématem pro budoucnost Vinoře je další výstavba. Vzhledem k tomu, že pozemky kolem obce jsou velice lukrativní pro developerské společnosti, dá se předpokládat, že developeři budou všemi prostředky usilovat realizaci svých projektů na katastru obce a v jeho blízkosti.

Je proto zapotřebí jejich činnost usměrňovat a kontrolovat tak, aby Vinoři zůstal její svébytný ráz, nezhoršila se kvalita bydlení a další rozvoj Vinoře probíhal podle všeobecně schválené koncepce.

Proto prosadíme:

– dlouhodobý urbanistický a architektonický plán rozvoje obce vypracovaný a schválený po veřejné diskusi, ve které se budou moci vyjádřit všichni obyvatelé Vinoře;

– regulační plán obce taktéž vypracovaný a schválený po veřejné diskusi;

– přísné podmínky pro případnou novou výstavbu, jejichž základním principem bude povinnost developerů významným způsobem přispět na výstavbu či obnovu infrastruktury obce (školka, hřiště, čistírna odpadních vod, domov důchodců, obecní byty, rekonstrukce kanalizace, veřejného osvětlení, chodníků atd.);

– přehledné a srozumitelné informování obyvatel Vinoře o plánovaných stavbách prostřednictvím internetu (s vyznačením staveb v mapě, uvedením hlavních parametrů stavby atd.).

Garant: Michal Biskup

Comments are closed.