Marco Stella

Moje rodina žije ve Vinoři a okolí řadu generací a považuji se za lokálpatriota.

Jsem předsedou spolku Pastvina, který ve Vinoři provozuje komunitní zahradu a farmu. Naše organizace také poskytuje širokou škálu kulturních a vzdělávacích aktivit pro děti i dospělé, které se zaměřují především na problematiku ochrany životního prostředí.

Jsem také členem Výboru pro strategické plánování, kde se zabývám problematikou ochrany životního prostředí. Za čtyři dekády, po které pobývám nepřerušeně v naší městské části, jsem byl svědkem mnoha změn, bohužel ne vždy jen těch pozitivních, které souvisejí s často bolestným urbanistickým přechodem z vesnice na předměstí.

Mé priority jsou proto zdravá krajina prostupná pro lidi a přívětivá i k dalším organismům, které krajina nezbytně potřebuje, aby byla dlouhodobě zdravá a také krásná. Jsem proti živelné, nepromyšlené výstavbě a proti nerozvážnému zastavování kvalitních půd, které tak v dnešním nestabilním světě nenávratně mizí. My její plody však nutně potřebujeme k našemu přežití.

Domnívám se také, že z tohoto důvodu je třeba podporovat takové způsoby hospodaření, které k půdě a jejím kvalitám přistupují z pozice dobrého hospodáře, nikoliv rabujícího nájezdníka. Málokde je důkladná péče o krajinu, půdu, vodní plochy a toky, zbývající plochy zeleně a lesní celky tak významná, jako právě v lokalitách jako je Vinoř, kdy sice přibývá obyvatel, nikoliv však prostoru, ať už k rekreaci lidí a jejich pohyb, či pro existenci jak vzácných, tak i méně vzácných druhů rostlin a živočichů, které naší Vinoř činí nejen krásnější, ale také zdravější.

Comments are closed.