Věra Kučerová

Ve Vinoři žiji od narození. Můj děda, asfaltér, zde pokládal první asfalt na blátivé cesty.

Od té doby se obec hodně změnila a rozrostla.

Velkou tradici zde vždy měly spolky. Před léty jsem byla zvolena do čela jednoho z nich, do  Obce baráčníků.

Mým přáním je nezapomínat na tradice. Mojí snahou v této funkci je tyto tradice udržovat, seznamovat s nimi všechny vinořské generace a také podporovat sounáležitost našich spolků.

Comments are closed.