Úklid a údržba zeleně

Několik let to ve Vinoři vypadalo, jako by úklid a péče o zeleň byly na konci seznamu priorit městské části. Úřad MČ zajišťoval údržbu vlastními silami, ale péče o tak velké plochy není jednoduchou záležitostí. Když počasí přeje a tráva roste, není snadné být všude najednou a stihnout sekat, uklízet, vyvážet koše…

Po volbách 2014 převzal tuto oblast místostarosta Michal Biskup. Transparentní výběrové řízení na zahradnickou firmu nebylo možné vyhlásit bez jasného zadání – aby bylo možné porovnat nabídky dodavatelů na údržbu zeleně, bylo nutné přesně definovat pro jaké území a v jakém rozsahu se služba poptává.

Proto se nejprve zadalo zpracování tzv. „pasportizace ploch“, která jasně vymezuje, jaké pozemky MČ Vinoř opravdu vlastní (případně je má svěřené do správy Magistrátem hl. m. Prahy), a má o ně pečovat. Z přesné výměry pozemků rovněž vyplývá výše příspěvku magistrátu do rozpočtu MČ Vinoř na údržbu zeleně a úklid, který se na základě provedené pasportizace mírně navýšila.

Podle charakteru pozemků a typu zeleně byl stanoven plán péče. Pasport zeleně umožnil efektivně rozvrhnout, co a kdy se bude sekat, hrabat apod. Potom bylo možné stanovit objem potřebných prací vzhledem k finančním možnostem MČ a vyhlásit výběrové řízení na dodavatele služby.

Výběrové řízení na zahradnickou firmu proběhlo na jaře 2017 a od října téhož roku se o zeleň stará firma JIB z Brandýsa nad Labem. Vše je limitované penězi, které má Vinoř na úklid a zeleň ve svém rozpočtu k dispozici. Za 2 miliony Kč má Vinoř dvouletou údržbu zeleně. Někde se seká tráva 2x za rok, někde 6x, ale za cenu, která je opravdu výhodná. Zimní úklid zajišťuje nadále MČ vlastními silami, stejně jako drobný úklid a vyvážení košů umístěných mimo zelené plochy.

Podklady z pasportizace byly znovu využity v letošním roce při výběru firmy na generální úklid komunikací Vinoře. Doba několika let od minulého velkého úklidu umožnila leckde vyrůst plevelu do pořádné síly a také štěrk u krajnic a ztvrdlé bláto dalo čistícím vozům pořádně zabrat. Věříme, že pokud bude navýšena částka na údržbu a velký úklid bude pravidelný, budou chodníky a ulice čisté, jak se sluší na nejkrásnější městskou část hlavního města.

mmo/jb

Comments are closed.