Robert Rytina

rok narození: 1974
mail: vr (zavinac) vratelier.cz

Vedu vinořské výtvarné studio VR Atelier založené mým otcem Václavem Rytinou. Mám manželku a dvě děti, ve Vinoři žiji od svého narození. Před šesti lety jsem tu založil tradici „Koncertů pro varhany“, kdy umělci nejrůznějšího hudebního zaměření vystupují v kostele Povýšení sv. Kříže, přičemž výtěžek z vystoupení je vždy věnován na opravu kostelních varhan. Mezi nejvýznamnější akce tohoto cyklu patří provedení 1. dějství Pucciniho opery Tosca s umělci Státní opery Praha (poprvé a zřejmě i naposledy jsem při té příležitosti ztvárnil operní roli policejního agenta Spoletty). Mezi mé záliby patří cestování, klasická a muzikálová hudba. V minulosti jsem vytvořil několik písňových textů pro skupinu Bota Fogo herce divadla Y Jana Jiráně. V zastupitelstvu se chci zaměřit zejména na kulturu, a to nejen tu, kterou lze do Vinoře příležitostně importovat z venčí, ale zejména takovou, kterou mohou spolu a pro sebe provozovat sami vinořští občané.

Comments are closed.