Zámecký dvůr – ve Vinoři se chystá další výstavba 15. 11. 2011

Z prezentace devolepera Sekyra Group, která se konala ve čtvrtek 10.11.2011, k plánované výstavbě na místě bývalého statku vyplynula následující fakta:

Developer zde plánuje postavit 12 bytových domů, z toho 10 třípatrových, dva dvoupatrové. Bytové domy by měly mít dohromady 205 bytů pro zhruba 500 rezidentů. Plán předpokládá zachování bývalé kovárny, špejcharu a dalších památkově chráněných objektů, včetně obvodové zdi. V budově špejcharu by podle představ developera mohla být restaurace, v budově bývalé kovárny vinořská radnice.

Z debaty s účastníky prezentace vyplynuly dvě základní výhrady vůči tomuto projektu:

1) Projekt představuje příliš velké zatížení pro daný prostor i celou Vinoř. Velký počet malometrážních bytů přinese logicky velký počet rezidentů, aut a z toho vyplývající nepřiměřené zatížení místní dopravní i jiné infrastruktury

2) Projekt nemá vyřešenu dopravní obslužnost. Napojení na už teď přetíženou Živanickou ulici v podstatě nepřichází do úvahy.

Celý projekt je nyní ve stádiu přípravy žádosti o územní rozhodnutí. Kdo má zájem o bližší informace, může navštívit úřad MČ Vinoř, kde developer slíbil zanechat kopii projektu „Zámecký dvůr“ k detailnímu prostudování.

Comments are closed.