Co vyroste nad Obůrkami?

V pátek 17.7.2015 se konalo v Radonicích jednání o návrhu změny č. 4 územního plánu obce Radonice.

Týkalo se mj. změny území z nezastavitelných ploch pro zemědělské využití na zastavitelnou plochu pro zemědělskou výrobu.

Pro nás je podstatná část území, která se táhne od mléčné farmy až nad Obůrky. Zatím nevíme, co přesně tam hodlá majitel farmy vybudovat (a neví to podle svých slov zatím ani on). Nicméně, v důvodové zprávě se píše:

“Prostor je v dostatečné vzdálenosti od zástavby v Radonicích a Horních Počernicích (MČ Praha 20), tím nemůže v žádném případě dojít k zatížení obce hlukem, případným zvýšeným provozem dopravních prostředků ani jinými negativními vlivy.”

Nu, od Radonic je to daleko, ale pokud dojde ke schválení navržené změny, Vinoř bude mít ten zdroj hluku a jiných negativních vlivů přímo nad hlavami!

Tak pokud máte pocit, že byste těchto projevů raději zůstali ušetřeni, napište pořizovateli, nebo na pražský Magistrát.

Připomínky může podle textu vyhlášení podat každý!

Comments are closed.