Zastupitelstvo volí výbory 14. 12. 2010

Na 3. jednání zastupitelstva 14.12.2010 naši zastupitelé předložili návrh na dovolení členů kontrolního a finančního výboru tak, aby jejich počet byl v souladu se zákonem o Praze (zřízení výborů viz paragraf 100, stanovení počtu členů viz paragraf 78). Sdružení také předložilo návrh na zvolení členů výboru pro kulturu, archivaci a prezentaci a výboru pro životní prostředí. Na základě těchto podnětů zastupitelstvo řádně zvolilo členy všech 9 výborů zastupitelstva. Výjimkou je výbor finanční, který je nadále v rozporu se zákonem pouze tříčlenný.

Zastupitelé a členové Sdružení pro Vinoř se do činnosti výborů hned zapojili.

Členové Sdružení pro Vinoř, kteří byli jednání 3. zastupitelstva přítomní, se na zastupitelstvu zajímali, zda bude zlepšena informovanosti občanů Vinoře o termínem řádných jednání zastupitelstva v 1. pololetí 2011. Na webu MČ Praha – Vinoř nejsou tyto informace uvedeny.
Zastupitelstvo bylo upozorněno na neexistenci kritérií pro přijetí dítěte do Mateřské školky Praha – Vinoř pro školní rok 2011/2012, přestože v minulých obdobích byly vždy před zápisem do školky veřejnosti k dispozici.
Zastupitelstvu bylo vytknuto nedodržování vlastního jednacího řádu zastupitelstva. Podle něho se mělo od 19. ledna 2007 do 14. prosince 2010 zajistit zveřejňování všech usnesení zastupitelstva na webu MČ Praha – Vinoř do 3 dnů od jejich ověření. To se však vůbec nedělo. A zřejmě se tak ani dít nebude, neboť tuto informační povinnost zastupitelé proti vůli zastupitelů Sdružení pro Vinoř na tomto zasedání zcela zrušili.
Zastupitelé byli upozorněni na absenci předem stanovených kritérií pro následné vyplácení odměn managementu školy.
Zastupitelstvo bylo informováno o nevhodně zúženém chodníku v ulici Bohdanečské u Kooperativy.

Comments are closed.