Aby se ve Vinoři nikdo nebál přejít ulici

Ulice nejsou jen pro auta – používají je i chodci a cyklisté.

Budeme proto prosazovat další zklidňování automobilové dopravy na území obce, a to jak na hlavních dopravních tazích Mladoboleslavské, Klenovské a Bohdanečské, tak i v rezidenčních částech obce.

Dopravní opatření, jako jsou nové přechody pro chodce, rozšiřování chodníků, úseková měření, radary informující řidiče o jejich rychlosti, prvky na ochranu chodců či úpravy šířky jízdních pruhů, budeme navrhovat ve spolupráci s veřejností. Tedy tak, aby měl každý občan Vinoře možnost podat svůj návrh a k ostatním návrhům se vyjádřit.

Budeme usilovat o dobudování chodníků v Mladoboleslavské a Bohdanečské ulici.

Zahájíme projekt přímé cyklostezky do Kbel. Součástí projektu budou i jednání s MČ Praha Kbely o návazné vedení cyklostezky na MHD v Letňanech.

Garant: Ondřej Matyáš

Comments are closed.