Dopravní opatření ve Vinoři – 24. 3. 2017

Jak bylo možno číst během několika minulých měsíců, proběhlo hodně aktivit okolo dopravy a dopravních opatření ve Vinoři. Projednání se Stojickou, podněty z Moravanské doplněné i peticí, objektivní měření intenzity dopravy v některých ulicích, zpracování 3 návrhů řešení dopravním projektantem, jejich zamítnutí, místní šetření policie i Odboru dopravy ve Kbelích… Ale stále to byl pokus – omyl a výsledek prakticky žádný.

Jako poslední pokus jsem zkusil zorganizovat setkání všech zainteresovaných, které se uskutečnilo dnes na Krajském ředitelství Hl.m.Prahy, Odboru dopravního inženýrství. Účasten byl jak vrchní inspektor kap. Máchal, tak zástupce ze Kbel pan Čermák a probrali jsme všechny v současnosti diskutované problémy.

Překvapilo mě, že kap. Máchal si našel čas a velkou část Vinoře si osobně projel a inkriminovaná místa si nafotil a debata byla tudíž věcná a konstruktivní. U všech bodů jsme nalezli „nějaké“ řešení, které třeba není optimální, ale je přijatelné pro všechny zainteresované strany (samospráva, státní správa, policie) a doufám, že by mohla z větší části naplnit i očekávání občanů v daných lokalitách.

Hlavní body, které jsme projednávali byly:
1) Stojická a Moravanská– zklidnění dopravy
2) Zpomalení vozidel na Mladoboleslavské
3) Možnost odstranění dopravního značení a přednost zprava
4) Kruhový objezd Chaltická x Mladoboleslavská
5) Zamezení vjezdu tranzitní dopravy do Vinoře
6) Parkování na Mladoboleslavské na chodníku omezující chodce
7) Zpomalení aut na vjezdu od Kbel
8) Autobusová zastávka v jízdním pruhu u zámku na Mladoboleslavské
9) Chodník do Ctěnic
10) Cyklostezka za čističkou na Jenštejn
11) Výjezd z parkoviště Normy
12) Chodník u Mladoboleslavské na Podolanku
13) Vhodnost dopravních opatřeni jako příčné prahy, jednosměrky, průjezd zakázán…

Začnu od posledního bodu, z pohledu policie je užití jednosměrek a zakázání průjezdu pro lokalitu Vinoř nevhodné a nedá se očekávat schválení takových návrhů. Co bylo policií jasně preferováno je budování velkých obytných zón, řešení oblasti např. 10 ulic jako celku, vznik velké obytné zóny, polštářové zpomalovací prahy na všech vjezdech a v zóně zúženi ulic různými dopravními prvky, třeba i květináče, betonové obrubníky a zátarasy, vytyčení parkovacích míst cik-cak na jedné a druhé straně a odstranění veškerého značení a přednost zprava (hlavně pro bod 1 a3).

Jasným cílem je donutit vozidla dodržovat max. rychlost 20km/h „kličkováním“, zpomalováním před křižovatkami, zúženim silnice tak, aby se auta musela vyhýbat a čekat v zálivu, než projede auto v protisměru. Důvodem pro velké zóny je, aby řidič věděl že je v zoně a ne aby chvili byl, pak 2 ulice nebyl a pak zase ano. Zároveň polštářové prahy na začátku a konci zóny mají toto intuitivně vymezovat.

Konkrétně toto je navrhováno policí a předběžně odsouhlaseno i ze Kbel pro lokalitu ohraničenou ulicemi Klenovská, Stojická, Rosická, Krasnická, Lipoltická a Mladoboleslavská, s tím že Stojická, Krasnická, Lipoltická a všechny uvnitř by byly v obytné zóně a ostatní jmenované ulice mimo ni (Mladoboleslavská, Rosická, Klenovská).
Samozřejmě že takové systémové opatření velkého rozsahu je finančně někde jinde, než instalace několika dopravních značek.

Předběžně jsme se dohodli, že během května a června necháme zpracovat studii takového dopravního opatření a pokud bude výsledek dávat smysl, nenarazí se na nějaké technické problémy a finančně by to bylo únosné, představilo by se řešení občanům a případně realizovalo. Během dubna provedeme ještě sběr dat o pohybech aut v dalších ulicích, což je významný podklad pro studii. V současnosti jednáme s panem T. Cachem (dopravním urbanistou).

Jsem rád, že jsme nalezli směr, na kterém je shoda Kbel i policie a doufám, že tím byla překročena zatím největší překážka na cestě k řešení dopravních problémů ve Vinoři. Podrobně jsem se rozepsal o bodu 1 a 3. V blízké době, až si zpracuji poznámky z jednání, bych chtěl napsat i o dalších jedenácti bodech, u kterých jsme došli také k nějakým možným řešením.

Michal Biskup

Comments are closed.