Prezentace projektu Rezidence Vinoř 28. 3. 2011

28.3.2011 proběhla v zcela zaplněném Informačním středisku v Chaltické ulici prezentace plánovaného stavebního projektu „Rezidence Vinoř“. Prezentovali 2 zástupci architektonického ateliéru LOXIA a.s. a 1 zástupce developera Vinoř Development s.r.o, dále zástupci městské části Prahy-Vinoře.

Z bouřlivé diskuse vyplynuly tři zásadní výhrady obyvatelů Vinoře vůči předloženému projektu:

– nesouhlas s výstavbou 3 čtyřpatrových výškových domů, které velmi výrazně převyšují výškovou hladinu stávající zástavby Vinoře
– nesouhlas s využitím Dubanské ulice jako obslužné komunikace k Rezidenci Vinoř
– obecný nesouhlas s rozšiřováním výstavby ve Vinoři už jen s ohledem na nedostatečnou kapacitu školy, školky i čističky odpadních vod

Na žádnou z těchto výhrad nedokázali zástupci investora i architekta uspokojivě odpovědět. Ukázalo se jen, že investor na svých plánech nehodlá nic měnit a i nadále počítá s „dočasným“ využitím Dubanské ulice jako obslužné komunikace, přesto, že s tím obyvatelé Vinoře i její zastupitelé jednoznačně nesouhlasí.

Comments are closed.