Nová výstavba na obzoru!

Dne 10.1.2014 vydal stavební úřad Kbely rozhodnutí o umístění stavby „Rezidence Vinoř“. Co to znamená? Otevřela se tím cesta dalšímu developerovi, který na poli, na západní straně Vinoře, postaví opět desítky bytových jednotek.  Konkrétně půjde o 3 velké bytové domy, každý se 17 byty a dalších 20 rodinných domů. Součástí bude 51 podzemních parkovacích stání, 20 garáží u rodinných domů a dalších 12 venkovních parkovacích stání v areálu.

Tento projekt má několik zásadních vad:

1)   Areál, který je vyprojektován pro 230 tak zvaných ekvivalentních obyvatel v 71 bytových jednotkách, má být napojen pouze přes současnou slepou uličku Dubanská na silnici Bohdanečská. Kdo alespoň jednou zavítal do Dubanské, musí mu tento nápad developera připadat jak pokus protahovat velblouda uchem jehly. Představa nějakých 70 až 100 automobilů, které jezdí denně Dubanskou tam a zpět, plus průjezdy veškeré dopravní obsluhy, včetně svozu komunálního a tříděného odpadu, je naprosto šílená. Rozhodnutí o umístění stavby sice alibisticky předpokládá i možné napojení na budoucí novou komunikaci Dražkovská, ale ta je absolutně v nedohlednu, nejsou na ní peníze, projektová příprava prakticky neexistuje a realizace v příštích deseti letech by byla čistý zázrak. Mimo to, stejnou podmínku mělo v územním rozhodnutí i sídliště Ekospolu, ale jak vidí každý, kdo tam zavítá, žádné takové napojení vybudováno nebylo a ani nebude, neboť již není kde. To znamená, že v lepším případě je ulice Dubanská na mnoho let jedinou přístupovou komunikací do celého areálu, v horším případě také i konečným napojením.

2)   Developer má problémy s kapacitou čistírny odpadních vod a proto dostal povolení na připojení pouze 52 obyvatel, další výstavba bude moci být napojena až po zakapacitnění ČOV.

3)   Mnohem větší problém představuje záměr developera převážet 4000 kubických metrů zeminy ze stavební parcely ve Vinoři na pole ve Staré Boleslavi. Můžeme se tudíž těšit na stovky naložených nákladních aut, která budou muset někudy, buď přes Vinoř, nebo kolem Vinoře transportovat toto obrovské množství zeminy.

Jak je již zvykem, developer vyždímal doslova maximum možného z limitů, které na tomto území platí.  Maximální výška domů mohla by 3 nadzemní podlaží a bytové domy mají právě tolik, minimální plocha zeleně (8250 metrů čtverečních) byla naplněna doslova „pintlich“, developer ji překročil jen o 1,7%. U parametru zastavěnosti území HPP (tzv. hrubá podlažní plocha) šel developer ještě dál a k maximálně povolené hranici se přiblížil na 99,7%. Limity dané územním plánem jsou jen maximální možné hranice a vůbec nic nebrání developerům, postavit nižší stavbu, nebo nechat více prostoru pro zeleň. Bohužel tady jsme opět konfrontováni s klasickým případem projektu, který jde až na dřeň možného.

Při pohledu na tento projekt se není možné zbavit dojmu, že ve Vinoři neexistuje žádná smysluplná urbanistická koncepce rozvoje naší městské části. Vize zelených ploch k odpočinku, dětských hřišť, malých náměstíček a dalších celků, které utváří genius loci. Místo toho dochází k chaotickému zastavování pozemků na okraji Vinoře a architekturou „vlašťovčích hnízd“ developeři na svých pár akrech postaví cokoli, co jim přinese maximální zisk. Výsledkem jsou pak na nových sídlištích slepé ulice, kde i popeláři musí k domům couvat (Českodubská), dlouhé bloky domů a parcel, bez možnosti průchodu, silnice končící v poli (Velkoosecká) a nekonečné kolony parkujících aut po obou stranách ulic. Nyní budeme mít i další unikát, sídliště napojené přes uličku Dubanská, kde se bezpečně vyhnou jen dva kolaři.

Je určitě inspirativní, projít se Podskalím, nebo spletí malých uliček jako jsou Loděnická, Rábská, Mělická a pak zavítat na některé nové sídliště s velkými bytovými domy a položit si otázku, jestli toto je skutečně cesta, kterou se má Vinoř ubírat?

Michal Biskup

O projektu Rezidence Vinoř se už na vinořském zastupitelstvu jednalo. Více zde.

Podrobnější informace zde.

A technická dokumentace zde.

 

Comments are closed.