2010

Zastupitelstvo volí výbory 14. 12. 2010
dovolování členů výborů, kritéria přijímání dětí do školky,

První zasedání nového zastupitelstva 24. 11. 2010
volení výborů a debata o počtu členů kontrolního a finančního výboru; důvody, proč podle vedení obce nelze zveřejňovat zápisy na webu

Comments are closed.