Vznikne v Satalicích obří skládka odpadu?

A máme tu další megalomanský projekt, který může mít pro Vinoř fatální dopad. A tentokrát to není žádný okresní outsider, ale opravdový šampion, s jakým jsme dosud neměli tu čest se potkat. Pod zcela nenápadným názvem: „Dopravně – skladovací středisko Satalice“ se skrývá monstrózní třídírna a skládka odpadků.

Co nás čeká, pokud se naplní vize uvedené v dokumentech k probíhajícímu posouzení vlivu na životní prostředí? Na východní straně Satalic, několik stovek metrů od hranic Vinoře, se promění současný areál firmy DART s.r.o., vyrábějící konstrukce pro zastřešení, na obrovskou linku, zpracovávající komunální odpad z velké části Prahy. K tomu skládka nebezpečných odpadů, kompostárna a dočasná skládka odpadu samotného.

Plánované umístění skládky

Červený bod na mapě ukazuje místo, kde by měl vzniknout sběrný dvůr.

I když bychom si mohli říci: „Je to až v Statalicích, nás to pálit nemusí“, přímá vzdálenost od Vinořského náměstí je asi 2 kilometry a kdo někdy cítil třeba zápach z velké skládky, když do rozkládajících se odpadků v létě praží slunce, ví, že taková vzdálenost nehraje roli.

Ale pojďme se podívat blíže, co a kde má vlastně vzniknout a co by společnost IPODEC ráda vybudovala. Místem je areál na východním okraji Satalic v ulici K Cihelně. Tam má na ploše několika tisíc metrů čtverečních vzniknout sběrný dvůr, překládka tuhého komunálního odpadu, třídírna, mechanicko-biologická úpravna, lisy, štěpkovače, kompostárna a sklad nebezpečných odpadů. Odpad se sem bude svážet, drtit, třídit, překládat, něco kompostovat a část se bude i skladovat po dobu až 2 týdnů. Pro drcení mají být použity robustní velkokapacitní dvourotorové stroje. Část odpadu bude drcena na velikost požadovanou pro spalování v cementárnách, část případně pro účely elektrárenství a teplárenství. Projekt ještě doplňuje čerpací stanice na naftu a váha pro vozidla do 60 tun.

Celý areál by měl pracovat na jednu, nebo dvě směny (v dokumentu jsou uváděny počty pracovníků i pro noční směnu) a to hlavně proto, aby byl schopen zpracovat až 130 tisíc tun odpadu ročně. Toto číslo je skoro nepředstavitelné, spalovna v Malešicích, která slouží celé Praze i některým přilehlým obcím, má kapacitu kolem 300 tisíc tun ročně, ale to je skutečné monstrum, které bychom asi za plotem mít nechtěli. I když výhoda spalovny je v tom, že odpad se do ní zaveze a zlikviduje. Navrhovaná třídírna v Satalicích nic likvidovat nebude, tak že pokud se naveze 130 tisíc tun tam, tak po nějakém čase musí putovat 130 tisíc tun ven a když 130 vynásobíme dvěma, jsme prakticky na shodném čísle, jako je objem odpadu transportovaného do spalovny Malešice.

Kdo někdy viděl oranžového hada z popelářských vozů, který se přes den vine Průmyslovou ulicí a končí ve spalovně, je mu asi jasné, jak by to vypadalo, pokud by něco podobného směřovalo do Satalic. Těch 130 tisíc tun odpadků ročně by pro představu zaplnilo Vinořské náměstí od Černínů k Hoffmanově dvoru asi do výšky 35 metrů. To je mnohem výše, než věž farního kostela Povýšení svatého Kříže.

Skládka odpadů

Skládka odpadů. Foto: Hugo Charvát/Ekolist.cz

Protože se musí odpad nějak do třídírny přivézt, ale také odvézt a třeba popelářské vozy jezdí plné jen tam a zpět jedou prázdné, je střízlivý odhad, že k areálu v pracovní dny projede několik stovek nákladních aut a popelářských vozů. K tomu je třeba přičíst další až 5000 tun nebezpečného odpadu za rok, což je odpad s negativním vlivem na životní prostředí, zdraví lidí a zvířat. Mohu to být nejrůznější syntetické barvy, ředidla, louhy, kyseliny, pesticidy, infekční zdravotnický materiál a třeba zářivky, nebo jiný odpad obsahující rtuť. Prostě nic pěkného, co by si člověk rád navozil na zahrádku.

Ovšem to vše není nic proti tomu, co by se stalo v případě požáru uskladněného a zpracovávaného odpadu. Ve studii EIA se k tomu přímo uvádí: „V případě zasažení prostoru s odpady může dojít ke vzniku toxických zplodin hoření a jejich šíření do okolí. Výsledkem může být značná ekologická škoda. V případě úniku toxické směsi plynů existuje možnost poškození zdraví osob, zvířat a životního prostředí“.

O to smutnější je skutečnost, že se v blízkosti areálu nacházejí i významné přírodní lokality. Třeba 600 metrů je vzdálená přírodní památka Bažantnice Satalice, na kterou navazuje naše přírodní rezervace Vinořský park.

Stejně jako nebývají vyhledávané lokality s výhledem na skládku v Dolních Chabrech, nebo pod komínem spalovny v Malešicích, snad se nedočkáme doby, kdy by se Vinoři lidé raději vyhnuli, protože to je to místo se skládkou za humny.

A kdy že by to mělo celé začít? V dokumentech se přímo uvádí: “Provoz sběrného dvora je plánováno zahájit v 02/2014, ostatní služby budou zajišťovány od 03 – 04/2014“. To je sice asi jen zbožné přání investora, ale i tak: moc času již nezbývá.

Pokud i Vám není lhostejné, co se v tomto směru bude dále dít, můžete navštívit stránky www.mojesatalice.cz a podpořit petici proti tomuto záměru.

Další informace v reportáži ČT.

Michal Biskup

Comments are closed.