Věra Kučerová


Jsem vinořská rodačka.

Mé původním povolání je vychovatelka.

Třináct let jsem byla ve funkci vedoucí školní družiny při ZŠ Vinoři.

V porevoluční době jsem několikrát měnila zaměstnání.

Nyní, již v důchodu, jsem se vrátila do školství jako učitelka MŠ v Přezleticích.

Protipólem mého zaměstnání je práce se seniory, kde pomáhám zajišťovat kulturní i společenské akce, výlety a lázeňské pobyty.

Jsem též v čele vinořských baráčníků ve funkci rychtářky.

Zde se potkávají všechny generace, a to vždy bylo a je i nadále mým cílem do budoucna.

Do letošního roku jsem se  aktivně podílela na všech akcích konaných Výborem pro kulturu.
 

Comments are closed.