Kandidátky do říjnových voleb ve Vinoři

Hlubší pohled přináší zajímavé informace:

  • Letos kandiduje 5 stran a 63 kandidátů. V posledních volbách 2014 to bylo 6 stran a 56 kandidátů.
  • Věkový průměr kandidátů je 49 let, o rok více než minule. Nejmladšímu kandidátovi je 26 let (ANO 2011). Není to zdaleka nejméně. V roce 2002 kandidoval člověk, kterému bylo 18 let (SNK ED). Zato na opačném konci rekord padl. Nejstaršímu kandidátovi je letos 82 let (ČSSD), což o rok posouvá hranici nastavenou v roce 2010 kandidátkou KSČM.
  • Tento rok nalezneme na vinořských kandidátkách 52% mužů a 48% žen.
  • 42% jmen má u sebe nějaký akademický titul.

ČSSD

Kandidátka je hodně specifická, má jen 3 členy, což ji předem znevýhodňuje oproti ostatním. V čele ale stojí Martin Vojáček, který je historicky nejúspěšnějším vinořským kandidátem. Kandiduje již pošesté (v letech 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018), zastupitelem se stal čtyřikrát (1998, 2002, 2006, 2010).

ODS

Trumf kandidátky se jmenuje František Švarc. Současný Vinořský starosta získal v roce 2010 historicky největší počet hlasů ve Vinoři – 842. Jediný, kdo se takovému výsledku dokázal přiblížit, byl bývalý starosta Jaroslav Krajl v roce 1994 s 733 hlasy. Zároveň je vidět, že z 15 kandidátů ODS již 7 někdy kandidovalo, 2 obhajují zastupitelský mandát. Jedná se o uskupení s dlouhou historií.

ANO 2011

Jedná se věkově o vůbec nejstarší kandidátku (v průměru 58 let), ale paradoxně s lidmi, kteří se až na jednu výjimku (pan Kazil) nikdy ve vinořské komunální politice neangažovali. Jejich jména nedohledáte na žádné kandidátce od roku 1994. Volič by si mohl položit otázku, kam zmizelo 10 lidí z kandidátky ANO z roku 2014 a jak důvěryhodná je strana, která prochází tak revolučními změnami své členské základny. Zároveň kandidátka ANO 2011 přivádí do politiky nejvíce žen (9 žen ku 6 mužům), což může volič ocenit.

Sdružení pro Vinoř

Má největší zastoupení lidí se zkušenostmi z komunální politiky. Letos za SPV obhajují svůj mandát 4 zastupitelé (u ODS 2, u Vinoř – Místo pro život 1) a z 15 kandidátů více než polovina již za Sdružení pro Vinoř dříve kandidovala. To může svědčit o kontinuitě a stabilitě sdružení a také o tom, že se nejedná o seznam lidí, kteří se ještě před měsícem neznali a týden po volbách si ani nevzpomenou, kdo s nimi byl vlastně na kandidátce. Kandidátka má věkový průměr 46 let a také nadpoloviční podíl žen (8 ku 7).

Vinoř – místo pro život, sdružení KDU-ČSL, Pirátů, TOP 09 a nezávislých kandidátů

Kandidátka s komplikovaným názvem přichází s nejmladším věkovým průměrem 43 let. Pozoruhodná je personální skladba. Na prvních dvou místech jsou zkušení matadoři komunální politiky a za nimi lidé, kteří se naopak nijak viditelně neangažovali a nikdy do zastupitelstva nekandidovali. Lídr kandidátky, paní docentka Turnerová, kandidovala ve volbách 2010 i 2014 za ODS a po dobu 8 let je zastupitelkou za tuto stranu. Zároveň byla ještě nedávno i předsedkyní ODS ve Vinoři. Nyní vede do volebního boje lidi za KDU-ČSL, Piráty a TOP09, což je zajímavý politický úkaz. Na celostátní úrovni si nejsou tyto strany programově příliš blízké a takové seskupení je jistě pro leckoho překvapením. Druhý na kandidátce je pan inženýr Obruča, který již kandidoval v roce 1994 za „Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK“, potom v roce 2006 za „Sdružení KDU-ČSL, NK“ a následně i v roce 2014 za“ Vinoř je náš domov – KDU-ČSL a nezávislí kandidáti“ a vždy neúspěšně. Tak snad se mu to podaří letos za další politický subjekt. Co může na voliče zapůsobit, je skutečnost, že kandidátka nabízí nadpoloviční zastoupení žen a vyhrává i pomyslný souboj v počtu lidí s akademickým titulem (60%).

Volby jsou svobodné a je jen na uvážení každého voliče, které kandidáty si vybere a čemu dá přednost, co ho osloví. Někdo vsadí na jistotu, někdo na mládí, na osobní zkušenost nebo na schopnost flexibilně měnit názor i dres, kdykoli je to třeba. A v tom jsou volby úžasné, že do sečtení posledního hlasovacího lístku nikdo neví, jak to dopadne.

Michal Biskup

Comments are closed.