Lenka Hluší

Ve Vinoři žiji jedenáct let. Za tu dobu se mi narodily tři děti, které navštěvují školku a školu, a díky nim jsem poznala nejen různá zákoutí Vinoře, ale i řadu lidí a problémů, které je trápí.

Vzhledem ke své profesi, což je inženýrská činnost pro dopravní stavby, mám blízko k občanské vybavenosti, chtěla bych se tedy v budoucnu věnovat této oblasti.

Přestože se za dobu mého života ve Vinoři zlepšilo mnohé, stále je na čem pracovat a jsem ráda, že mám nyní příležitost se dění aktivně účastnit.

Comments are closed.