Zrušení územního řízení stavby „Rezidence Vinoř“

 Společenství pro dům Mlázovická č. 777/1 v Praze – Vinoři zastoupené Hanou Šůrovou a Danielem Vlasákem podalo dne 31. ledna 2014 na odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. města Prahy odvolání proti rozhodnutí odboru výstavby – stavební úřad Úřadu městské části Praha 19 – Kbely o umístnění stavby a o dělení pozemku pro stavbu „Rezidence Vinoř“ č.j.  P19 7223/2013-OV/T,  sp.zn. UMC P19 1456/2009 ze dne 10. ledna 2014.

 Na základě námitek Společenství pro dům Mlázovická č. 777/1 v Praze a námitek dalších účastníků řízení vydal dne 16. června 2014 odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. města Prahy rozhodnutí (čj. MHMP 690477/2014), kterým napadené rozhodnutí stavebního úřadu čj. P19 7223/2013-OV/T ze dne 10. ledna 2014, ruší a věc vrací k novému projednání.

 Z námitek Společenství pro dům Mlázovická č. 777/1 odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. města Prahy ve svém rozhodnutí zejména vyhověl:

  • procesní námitce, že tzv. „Oznámení pokračování územního řízení ve věci umístnění stavby a územnímu rozhodnutí o dělení pozemku pro stavbu Rezidence Vinoř“ č.j. P19 5489/2013-OV/T, sp.zn. UMC P19 1456/2009 ze dne 1.10.2013, které správní orgán doručoval veřejnou vyhláškou, nebylo zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Úřadu městské části Praha – Vinoř,
  • věcné námitce, že z rozhodnutí není vůbec jednoznačné, jak má být doprava „Rezidence Vinoř“ řešena s ohledem na nevhodné využití ulice Dubanské a na to, že případná realizace prodloužení ulice Dražkovské není v současné době vůbec z hlediska územní řízení řešena.

Comments are closed.