Aby byla kultura ve Vinoři doma

Kulturní život obce v posledních letech nabírá na obrátkách. Tento trend chceme všemi prostředky podporovat.

– Vytvoříme proto pro vinořské občany podmínky, které jim umožní podílet se na kulturním dění v obci: budeme podporovat a propagovat práci divadelních spolků, hudebních skupin a dalších společenství, která budou rozvíjet umělecké a společenské aktivity.

– Stejně tak podpoříme vznik a fungování kroužků a aktivit, které vzniknou v rámci mateřské a základní školy. Formou dotazníků se budeme snažit získat od rodičů i dětí jejich návrhy a přání, jak by si tuto činnost představovali a jaká by měla být její obsahová i formální náplň.

– Podpoříme práci kulturního centra Vincent tak, aby fungoval v co nejširší provázanosti s kulturním životem v obci; Vincent by měl oslovovat svým programem a nabídkou všechny generace vinořských obyvatel.

– Iniciujeme propagační a motivační programy, které přivedou co nejvíce návštěvníků do vinořské knihovny.

– Zasadíme se o společné projekty se zámkem ve Ctěnicích a budeme se maximálně podílet na jejich propagaci.

– Budeme pokračovat ve snahách o zpřístupnění vinořského zámku obyvatelům a návštěvníkům obce.

– Umožní-li to finanční situace, budeme na vhodném místě iniciovat stavbu letní divadelní scény, která by sloužila pro divadelní spolky, hudební skupiny, školní akademie a další kulturní a společenské akce.

– Vhodnou propagací přivedeme do Vinoře co nejvíce turistů a dalších návštěvníků.

– I nadále budeme spolupracovat na rozvíjení přátelských vztahů s partnerskými místy v zahraničí – se Schulzendorfem v SRN a s Laveno Mombello v Itálii. Iniciujeme program zájezdů, kdy občanům těchto míst nabídneme zajištění návštěvy divadel, koncertů či jiných atraktivních kulturních podniků v Praze. Na oplátku mohou naši partneři zorganizovat pro naše občany návštěvu podobných akcí v Berlíně a Miláně.

Garant: Robert Rytina

Comments are closed.