PF 2015!

Končí rok 2014 a je to asi vhodná doba k nějaké rekapitulaci a bilancování.
Pro SPV to byl určitě rok plný událostí, nových zkušeností, úspěšných voleb a zároveň počátek nové, intenzivní práce pro Vinoř jak v zastupitelstvu, tak ve výborech i na Úřadu městské části. První polovina roku se nesla v duchu volební kampaně, ta byla myslím slušná a věcná, samotné volby pak přinesly několik překvapení. Některé zavedené strany se do zastupitelstva vůbec nedostaly, nebo skončily s pouhým jedním mandátem, ale to největší překvapení a pro SPV nejdůležitější, bylo druhé místo a 4 mandáty v zastupitelstvu. Na jednu stranu jsme to vnímali jako velice kladné hodnocení naší dosavadní činnosti a na druhou stranu, jako obrovský závazek do budoucna.
V říjnu následoval měsíc tvrdých, leč korektních vyjednávání se všemi politickými subjekty o možných koalicích a zbytek roku se nesl již čistě v pracovním duchu zastupitelstev, prvních schůzek výborů a i práce dvou místostarostů za SPV. Byla to krátká doba, ale snad jsou již patrné některé konkrétní výsledky. Vinořský advent byl skutečně nádherný, plny zajímavých akcí a koncertů. Byly podány námitky proti obchvatu Prahy, jež by rád protnul východní část Vinoře, intenzivně se jedná o nové autobusové lince k nádraží do Satalic a zprovoznění 3 nových zastávek ve Vinoři. Připravují se nové stezky v okolí Vinoře, včetně cyklostezky do Kbel a snad i nový formát zastupitelstev s promítáním podkladů a návrhů usnesení vtahuje více občanů do rozhodování o dění v naší městské části.
Doufáme, že v započaté práci budeme úspěšně pokračovat i v roce 2015, že se nám podaří naplnit co nejvíce bodů z našeho programu a hlavně nezklamat všechny ty, co nám dali svůj hlas.

Děkujeme za vaši důvěru a přejeme Všem krásný a úspěšný rok 2015

Vaši zastupitelé – Michal Biskup, David Smoljak, Robert Rytina, Hana Šůrová

Comments are closed.