Hlasování o Zámeckém dvoře odloženo!

Na žádost investora (Sekyra Group) bylo z jednání posledního zastupitelstvo staženo projednávání stanoviska  k projektu výstavby “Zámecký dvůr – Vinoř”. Investor sdělil, že zkusí předložit “alternativní zastavovací návrh”, který by do obce přinesl “tradiční výrazové prvky, tedy průčelí a štíty klasických proporcí”. O snížení výšky nebo hustoty zástavby ani slovo…

Comments are closed.