Pavel Karička

Mám jednu manželku, jednoho syna a jednoho psa. Do Vinoře jsme se s rodinou přistěhovali před deseti lety. To desetiletí uteklo tak rychle, že mám někdy pocit, jako bychom tu žili odjakživa. Potkal jsem zde skvělé lidi, kteří se stali mými přáteli.

Vinoř pro mě není jen domovem, ale je také místem, kde si plním své sny. Druhým rokem společně s partou skvělých lidí organizujeme kulturní a společenské akce pro širokou veřejnost, a to v rámci nezávislého spolku KULTURA VINOŘ.

Jako člen pastorační rady farnosti při kostele Povýšení svatého Kříže se snažím o spolupráci mezi městskou částí a farností. Mým cílem je větší tolerance a pochopení mezi lidmi věřícími a nevěřícími. Jsem také součástí baráčnické obce, která má ve Vinoři velkou tradici.

Nikdy jsem neměl politické ambice a plány. Důvodem mého rozhodnutí pro kandidaturu v komunálních volbách je především velké množství zrealizovaných akcí a drobných projektů kulturně – výchovného charakteru a také snaha se více zapojit do pomoci bližním. Aktivně jsem se zapojil do pomoci ukrajinským rodinám, které u nás začínají nový život.

Comments are closed.