Podaří se zachránit naše rybníky? – 4. 12. 2017

Dne 28.11.2017 proběhlo první soudní jednání ohledně vzneseného restitučního nároku na rybníky ve Vinoři. V žalobě se Miroslav Holeček a Ing. Michal Holeček domáhají na České republice – Státní pozemkový úřad vydání 8 parcel (hlavně rybníků) ve Vinoři. Jako vedlejší účastník řízení byla nakonec uznána i městská část Vinoř a jako druhý vedlejší účastník Hlavní město Praha.

Za MČ Vinoř byla jednání přítomni JUDr. Monika Hoffmannová a místostarosta Ing. Michal Biskup. Potěšující je, že v průběhu jednání žalující snížil svoje požadavky na polovinu a již nepožaduje vydání pozemků par. č. 699, 1533/1, 1564 a 1587/2. Což představuje rybníky za Ctěnickým zámkem, Cukrovarský rybník, Pohankův rybník a rybník Malá Obůrka.

Předmětem žaloby nyní zůstává “pouze” rybník Velká Obůrka a několik přilehlých parcel, včetně louky u rybářů. Je absurdní, že podle restitučních zákonů se pozemky v roce 2017 oceňují podle vyhlášky z roku asi 1993 s cenou jen několika Kč/m2 a celý rybník tak má cenu jen několik tis. Kč a restituent s nárokem např. 100tis. Kč tedy může chtít všechny rybníky ve Vinoři.

Asi není daleko od pravdy tvrzení, že se jedná o čistě spekulativní požadavek. Restituent kdysi přišel o nějaké zemědělské pozemky (a ne o rybníky!!) a má znalecký posudek, že to měly být zastavitelné pozemky (což je sporné) a od toho odvíjí výši svých nároků. Znalecký posudek žalobce (společnosti PROSCON) zásadně odmítáme s tím, že znalec se zde vyjadřoval k právním otázkám, které mu vůbec nepřísluší hodnotit, zejména k charakteru pozemků. Očekáváme tedy rozsáhlá doplnění tvrzení ze strany žalobců k charakteru původních (nevydaných) pozemků.

Každopádně nyní MČ připravuje podklady pro další jednání, které bude v březnu 2018 a pevně doufáme, že se MČ Vinoř, hl. m. Praze i Státnímu pozemkovému úřadu podaří přesvědčit soud o neoprávněnosti vzneseného nároku, teď již „jen“ na Velkou Obůrku a okolí (p.č. 1529/1, 1529/2,1529/3, 1228/1). 

Chápeme, že křivdy minulosti se musí zhojit a lidem by mělo být vráceno co jejich jest, ale chtít za kus pole někde v Chuchli všechny rybníky ve Vinoři nám nepřijde ani správné, ani logické. Jakmile budou k dispozici další informace, podáme obšírnější zprávu.

Comments are closed.