Malá rekapitulace jedné veřejné zakázky

28.11. 2011 vylepil někdo na lampu veřejného osvětlení v ulici V Podskalí oznámení (na úřední desce se oznámení neobjevilo), že 4.11.2010 podala firma Pro Consult s.r.o. návrh, na jehož základě bylo 13.4.2011 zahájené územní řízení na akci: “Revitalizace území u ul. V Podskalí -Víceúčelové hřiště” . Veřejné ústní jednání, kde by bylo možné se k návrhu vyjádřit, se konalo dne 30.11.2011 ve středu v 10h na stavebním úřadě ve Kbelích.

Na seznámení s náhodně vylepeným plakátkem a uplatnění připomínek měl tedy mimořádně bystrý kolemjdoucí celé dva dny.

22.5.2013 se na úřední desce MČ Praha Vinoř objevila Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „MČ Praha Vinoř – Revitalizace území u ul. V Podskalí – víceúčelové hřiště“

Lhůtu pro zpracování nabídky a její předložení měl tedy bystrý pozorovatel úřední desky  báječných devět dní.

3. června 2013 vyšlo na webu MČ Vinoř následující oznámení:

DODATEČNÁ INFORMACE
Název veřejné zakázky: MČ Praha Vinoř – Revitalizace území u ul. V Podskalí – víceúčelové hřiště
Zadavatel: Městská část Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9            Zastoupený: Františkem Švarcem, starostou městské části                                          Zadavatel oznamuje změnu termínu otvírání obálek s nabídkami:                              Otvírání obálek proběhne dne 5. 6. 2013 v 9.00 hodin na adrese pověřené společnosti : ZAVOS s.r.o.,  Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8.

Tady už bystrý pozorovatel může jen rezignovat, neboť jak praví oznámení: Otvírání obálek je neveřejné! 

Takže už zbývá jen nabídnout referenci na firmu ZAVOS, s.r.o., která vše v našem zájmu nestranně posoudí. Více o mandatáři zde: bezkorupce.cz“.

 

Comments are closed.