Volební program

Abychom si ve Vinoři rozuměli a měli se rádi
Usilujeme o obec, kde si lidé rozumí, umí se vzájemně dohodnout a také si pomoci.

Aby obec byla otevřená a transparentní
Úřad i zastupitelstvo městské části Praha – Vinoř musejí být natolik vlídné a otevřené instituce, aby se na ně každý mohl s důvěrou a bez obav obrátit.

Aby se ve Vinoři dobře žilo rodičům a dětem a teenagerům
Prosadíme vrácení budovy staré školy našim dětem s cílem zřídit zde základní uměleckou školu. Dopřejeme tak vinořským dětem a teenagerům dostupnější vzdělání v uměleckém oboru a jejich rodičům vyřešíme problém s dopravou do okolních obcí.

Aby se ve Vinoři nikdo nebál přejít ulici
Ulice nejsou jen pro auta – používají je i chodci a cyklisté.

Aby se dalo do Vinoře pohodlně cestovat
Pro kvalitní život v obci je nezbytné, aby veřejná doprava byla komfortním způsobem přepravy. Musí být spolehlivá, dostupná a musí poskytovat důstojné prostředí.

Aby byla kultura ve Vinoři doma
Kulturní život obce v posledních letech nabírá na obrátkách. Tento trend chceme všemi prostředky podporovat.

Aby Vinoř byla zelenější
Blízkost parkové i divoké přírody je bezesporu jednou ze zásadních výhod naší obce. Jen málo chybí k tomu, aby Vinoř byla obklopena pásem zeleně a parků.

Abychom věděli, jak se bude Vinoř rozvíjet
Zásadním tématem pro budoucnost Vinoře je další výstavba. Vzhledem k tomu, že pozemky kolem obce jsou velice lukrativní pro developerské společnosti, dá se předpokládat, že developeři budou všemi prostředky usilovat realizaci svých projektů na katastru obce a v jeho blízkosti.

Aby Vinoř nepostihl žádný zásadní průšvih
Rizik, ohrožujících dobrou budoucnost obce, je víc než dost.

Comments are closed.