Zastupitelstvo se rozšiřovat nebude!

Informace ze zasedání zastupitelstva městské části Praha – Vinoř konaného dne 10.4.2014

 

Dne  10.4.2014 se Zastupitelstvo městské části Praha – Vinoř zabývalo návrhem zastupitelů Markéty Kilingerové, Michaely Spěváčkové a Roberta Rytiny na vydání usnesení zastupitelstva městské části Praha – Vinoř na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha – Vinoř pro volební období 2014 – 2018 a počtu volebních obvodů v městské části Praha – Vinoř pro volby do Zastupitelstva městské části Praha – Vinoř v roce 2014.

 Hlavním předmětem tohoto jejich návrhu bylo v souladu s ustanovením § 88 zákona

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, rozšířit pro volební období 2014 – 2018 počet členů Zastupitelstva městské části Praha – Vinoř z dosavadních 11 členů nově na 15 členů.

Ve spojení s ustanovením § 95 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, by tak bylo možné při zvýšení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha – Vinoř pro volební období 2014 – 2018 nově na 15 členů, ustanovit pěti člennou Radu městské části Praha – Vinoř.

V praxi by tato změna nemusela nutně přinést zásadní zvýšení finančních nákladů městské části Praha – Vinoř na výkon samosprávy, protože záleží jaký model si Zastupitelstvo městské části Praha – Vinoř nově zvolené v roce 2014 stanoví. Záleží na stanovení a počtu uvolněných nebo neuvolněných členů nové Rady městské části Praha – Vinoř a na stanovení počtu jejich zasedání. Dále při stanovení budoucích finančních nákladů bude rozhodující počet místostarostů městské části Praha – Vinoř, a to zda se bude jednat o uvolněné nebo neuvolněné místostarosty nebo jen jednoho místostarostu. V současné době má Zastupitelstvo městské části Praha – Vinoř při počtu 11 zastupitelů jednoho uvolněného starostu a 2 další místostarosty.

Z 37 malých městských částí hl. města Prahy je cca 10 se srovnatelným nebo menším počtem obyvatel než má městská část Praha – Vinoř. Z toho je v 8 zřízeno zastupitelstvo s počtem patnácti členů a z toho je 5 radních. Jedná se například o Prahu-Běchovice, Prahu-Dolní Chabry, Prahu-Dolní Počernice, Prahu-Dubeč, Prahu-Ďáblice, Prahu-Klánovice, Prahu-Lipence nebo Prahu-Zličín.

Zásadním důvodem pro předložení tohoto návrhu na zřízení Rady městské části Praha – Vinoř bylo posílení demokratických principů rozhodování o záležitostech městské části Praha – Vinoř, zejména v tom smyslu, že by se jednalo o kolektivní rozhodování na rozdíl
od dnešního modelu, kdy činnost Rady městské části při počtu zastupitelů městské části 11 vykonává pouze starosta městské části.

Bohužel zastupitelé městské části Praha – Vinoř s výjimkou zastupitelů za Sdružení pro Vinoř  – Markéty Kilingerové, Michaely Spěváčkové a Roberta Rytiny, tento návrh odmítli.

V diskusi k tomuto návrhu zejména někteří zastupitelé městské části Praha – Vinoř řešili pouze finanční dopady při rozšíření počtu členů Zastupitelstva městské části Praha – Vinoř pro volební období 2014 – 2018 a případné finanční náklady na vznik Rady naší městské části. Přitom předem nemohou znát, jaké organizační uspořádání si zastupitelstvo nově zvolené v roce 2014 samo demokraticky stanoví (např. kolik bude místostarostů nebo zda budou radní uvolnění nebo neuvolnění) a jaké budou finanční náklady na zastupitelskou demokracii.

Je pouze škoda, že se zastupitelé městské části Praha – Vinoř, vedle jistě důležitých finančních aspektů, více nevěnovali tomu, co by zvýšení počtu zastupitelů mohlo pozitivního přinést pro naši městskou část. Například to, že by se na činnosti a řízení městské části Praha – Vinoř mohlo podílet více občanů, nebo že by se do zastupitelstva městské části Praha – Vinoř mohlo po volbách v roce 2014 dostat více názorových skupin. Diskuse a spolupráce mezi nimi by tak mohla přispět k dalšímu rozvoji naší městské části.

Městská část Praha – Vinoř při své velikosti a významu, bohužel zůstane jednou z poslední malých městských částí hl. města Prahy, která bude mít pouze starostu a jedenáctičlenné zastupitelstvo. Zřejmě je podle některých ze stávajících zastupitelů naší městské části nejlepší ponechat rozhodování v obci v rukách co nejužší skupiny zúčastněných. Nebo je zatím strach z „jiných“ názorů, či snad obava, že se jim nepodaří obsadit kandidátku do komunálních voleb v roce 2014 dostatečným počtem kandidátů? To ať si každý posoudí sám.

 Daniel Vlasák, Sdružení pro Vinoř

Comments are closed.