Ctěnice: Co dál? 8. 11. 2011

31.10. proběhla v místnosti Informačního střediska ve Vinoři debata o dalším osudu areálu ve Ctěnicích poté, co byl Pražskou informační službou 30. září prakticky ze dne na den ukončen jeho provoz. Z této debaty vyplynula poměrně zneklidňující fakta…

Ukázalo se, že ukončení provozu není ve skutečnosti jen dočasným „zmrazením“ činnosti, jak se mnozí domnívali. Ctěnický areál byl prakticky vystěhován. Odvezena byla celá zámecká expozice, všechny kočáry z unikátní expozice, skončil provoz hotelu, restaurace i kavárny. Důvodem je podle informací Magistrátu hl.m. Prahy rozhodnutí Pražské informační služby (PIS) dále ctěnický areál neprovozovat. Příčinou je astronomická ztráta, do které se pod vedením PIS tento areál v posledních letech dostal. Východiskem by mělo být výběrové řízení na nového nájemce, který by areál lépe komerčně využíval.

Během zhruba dvou hodinové debaty, které se kromě vinořských občanů zúčastnili současní i bývalí zástupci obce, představitelé ctěnické Jezdecké společnosti i Zámeckého zahradnictví, se se však ukázaly další znepokojivé skutečnosti. Vyšlo najevo, že Magistrát zjevně nemá žádnou jasnou představu, jak dál tento areál provozovat, ani jak dál ve svých krocích postupovat. Část zastupitelů chce vyhlásit výběrové řízení na nového nájemce (to by měla paradoxně připravit stejná organizace, jaká přivedla Ctěnice do neuvěřitelných ztrát – PIS), jiná část prosazuje svěření provozování celého areálu do správy Muzea hl.m.Prahy, které v současné době hledá další prostory pro své expozice. Tato varianta, která by garantovala největší míru nekomerčních služeb veřejnosti, však naráží na odpor vlivné části pražských zastupitelů, kteří mají se Ctěnicemi vlastní záměry.

V současné době je tedy osud ctěnického zámku i celého areálu nejasný. Na prosincové schůzi se jim má zabývat Výbor pro kulturu a památkovou péči. Právě ten by měl vydat doporučení, zda vyhlásit výběrové řízení na nového nájemce, který bude Ctěnice nějakým způsobem komerčně využívat, nebo zda je dál ponechat ve správě Magistrátu Hl. města Prahy, respektive některé jeho příspěvkové organizace. Závěry tohoto výboru budou důležité pro další postup Rady Hl.m.Prahy a následně pražského zastupitelstva, které o celé věci zřejmě definitivně rozhodne.

David Smoljak

Comments are closed.