Aby Vinoř byla zelenější

Blízkost parkové i divoké přírody je bezesporu jednou ze zásadních výhod naší obce. Jen málo chybí k tomu, aby Vinoř byla obklopena pásem zeleně a parků.

– Zasadíme se proto o zelenou variantu pro lokalitu Na Dlouhých, ať už v podobě zbudování veřejně přístupného golfového hřiště, nebo v podobě založení lesoparku.

– Úsilí budeme věnovat také dalším zeleným veřejným prostorám ve Vinoři (lokalita v Obůrkách, park na ostrově v Podskalí ad.). V těchto místech zásadně chybí lavičky a často i základní koncepce využití.

– Zahájíme jednání s Lesy ČR, vlastníky Ctěnického háje i Vinořského parku o dalším využití těchto cenných lesních ploch pro občany Vinoře.

– Zasadíme se o úpravu parku před hřbitovem v okolí autobusové zastávky, tak aby čekání zde bylo co nejpříjemnější a co nejpohodlnější.

– Na vhodných a vytipovaných místech obce zřídíme odpadkové koše na psí exkrementy.

– Mezi občany Vinoře uspořádáme průzkum k otázkám jako je například vybudování přírodního koupání na jednom z vinořských rybníků nebo vydání obecní vyhlášky o dodržování klidu v neděli (zákaz užívání motorových sekaček, pil apod.).

– Budeme usilovat o to, aby se co nejvíce omezilo znečištění z lokálních topenišť v topné sezóně.

– Budeme pokračovat v dočištění vinořských rybníků a potoků.

Garantky: Hana Šůrová, Jana Zacharová

Comments are closed.