Markéta Kilingerová

rok narození: 1974
mail: m.kilingerova (zavinac) seznam.cz

Podnikám v rodinné firmě Vin Metal zabývající se stavebním zámečnictvím a věnuji se občanskému sdružení Prima den založenému za účelem kultury a vzdělávání. Ve Vinoři žiji od svého narození. Mám středoškolské vzdělání, praxi jsem získala u obchodních společností Strom Praha a.s. (marketingová a obchodní manažerka) a Kaufland. V době mateřské dovolené jsem se podílela na založení a vedení mateřského centra Kostička v prostorách bývalé hasičské zbrojnice. Založila jsem ochotnický divadelní spolek Vidispol, který nastudoval a hrál pohádky pro děti. Před dvěma lety si mě rodiče žáků vinořské školy zvolili za svého zástupce ve Školské radě. Naší první společnou akcí byl turistický pochod Vinořský vandráček. Pomáhám získávat škole finanční prostředky a zapojuji se do mimoškolních aktivit. Dala jsem podnět ke vzniku školního divadla Housle na stromě, do jehož činnosti se s radostí zapojuji. Vinořským školstvím a jeho kvalitou se chci zabývat i jako zastupitelka.

Comments are closed.