Kruhový objezd konečně bude!

V průběhu několika posledních let se opakovaně uvažovalo o možných dopravních opatřeních na křižovatce Mladoboleslavská x Chaltická, kde se díky narůstajícímu provozu ve  směru od Přezletic stává ve špičce dopravní situace hodně nepřehledná a nebezpečná. Dopravní projektant vypracoval několik návrhů řešení a po konzultacích s Policií ČR a Odborem dopravy Kbely vydal Magistrát Hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend dne 8. 1. 2018 „Opatření obecné povahy“ pro výstavbu “malé okružní křižovatky”. Proti tomuto návrhu nikdo nevznesl námitky. Od té doby vedení MČ řešilo možnost financování přes BESIP a realizaci s Technickou správou komunikací (TSK).

Dnes (27. 9. 2018) je konečně uzavřeno výběrové řízení (realizovalo TSK až na druhý pokus), podepsány smlouvy a 8. 10. 2018 začne výstavba. (Výstavba byla nakonec zahájena až 22. 10. 2018).

Samotná malá okružní křižovatka je složena z plastových dílců naplněných vodou a dopravní opatření je plánováno jako dočasné na 4 měsíce. Během této doby dojde k vyhodnocení dopadu na plynulost dopravy na Mladoboleslavské.

 

Pokud klady převáží, opatření se změní na trvalé, pokud ne, „kruháček“ se rozebere a TSK si jednotlivé segmenty a související značení odveze.

Akce jde 100% financována z rozpočtu Magistrátu a nemá žádný dopad do rozpočtu MČ Praha Vinoř.

Návrh byl v roce 2017 několikrát diskutován i na Zastupitelstvu MČ a občané se s ním mohli seznámit a také se k němu vyjádřit. Pokud bude zájem veřejnosti, lze po 4 měsících (únor 2019) udělat veřejné projednání s odborníky na dopravu a umožnit i veřejnosti sdělit její názor na fungování tohoto dopravního opatření. Na základě exaktních vstupů a měření, plus názoru obyvatel, by mělo následně nové zastupitelstvo rozhodnout, zda okružní křižovatku zachovat, či ne. Uvidíme…

Michal Biskup (FB)

(aktualizováno)

Comments are closed.