Aby se ve Vinoři dobře žilo rodičům a dětem a teenagerům

– Prosadíme vrácení budovy staré školy našim dětem s cílem zřídit zde základní uměleckou školu. Dopřejeme tak vinořským dětem a teenagerům dostupnější vzdělání v uměleckém oboru a jejich rodičům vyřešíme problém s dopravou do okolních obcí.

– Budeme posilovat komunikaci a spolupráci mezi vedením Základní a Mateřské školy a rodiči žáků.
– Formou dotazníků se budeme snažit získat od rodičů i dětí jejich návrhy a přání. Budeme se zajímat o to, jak by si rodiče a žáci představovali činnost kroužků, mimoškolních aktivit a jaká by měla být jejich obsahová a formální náplň. Škola by měla vycházet vstříc potřebám dětí a rodičů.

– Budeme aktivní v oblasti podávání žádostí o granty, které by finančně napomohly při realizaci nejrůznějších projektů. V tuto chvíli již mají rodiče žáků rozpracovanou žádost na vybudování venkovního sportoviště v areálu školy.

– Navážeme užší spolupráci se Ctěnickým areálem a navrhneme vytvoření projektu „Škola na zámku“; v rámci tohoto projektu pak chceme využívat areál k oživení výuky.

– Zahájíme diskusi o tom, jak zajistit prostory pro další třídy MŠ.

Garantky: Markéta Kilingerová a Míša Spěváčková

Comments are closed.