Johana Benešová

Nejsem vinořskou rodačkou, ale ve Vinoři žiji již 22 let. Vyrostla jsem v centru Prahy, a proto si na Vinoři kromě krásného okolí velice cením také komunitního života, který jsem sama v dětství nepoznala.

Vystudovala jsem krajinné inženýrství na České zemědělské univerzitě v Praze, v současné době pracuji na Ministerstvu pro místní rozvoj v odboru regionální politiky.

Vzhledem k mé životní etapě a mému profesnímu zaměření mne zajímají hlavně témata související s dětmi a přírodou, například škola, hřiště, ochrana zeleně a kvalita životního prostředí, strategické plánování. Jsem členkou školské rady ZŠ Vinoř za MČ.

Záleží mi na tom, aby Vinoř zůstala klidným místem a zachovala si svůj komunitní charakter.

Comments are closed.